Et attraktivt og engasjert juridisk fagmiljø søker ny kollega

NAV Klageinstans Midt-Norge, Trondheim

Arbeidsgiver:
NAV
Søknadsfrist:
2023-09-18

Vi søker deg som vil være med å sikre rettssikkerheten til NAVs brukere, og påvirke regelverksutviklingen på velferdsområdet

Det er ledig to faste stillinger som jurist i et av Norges største juristmiljøer. 

NAV Klageinstans er organisert som en nasjonal enhet med seks avdelingskontor, ledet av en styringsenhet. Totalt er vi ca. 240 medarbeidere.

NAV Klageinstans består av engasjerte medarbeidere som behandler klager over vedtak truffet av NAV. Vi forbereder også ankesaker for behandling i Trygderetten og bistår i saker for Tingretten og Lagmannsretten.

Vi jobber for forbedring av kvaliteten i saksbehandlingen i NAV og bistår med utvikling av rundskriv og tekster ved nye lover, større lovendringer eller ved endring av praksis.

Klageinstans Midt-Norge behandler klager og forbereder anker på områdene uføretrygd, foreldrepenger, sykepenger, kontantstøtte, AA- register og Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere, samt behandler erstatningskrav mot NAV. 

Vi er 34 engasjerte medarbeidere som holder til sentralt i Trondheim, og søker deg som har lyst til å være en aktiv bidragsyter i miljøet vårt.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgave er saksbehandling av klagesaker og forberedelse av ankesaker for Trygderetten
I tillegg kan det være aktuelt med:

 • veiledning, opplæring, utrednings- og utviklingsarbeid
 • delta i regelverk- og rundskrivsarbeid
 • bistå Regjeringsadvokaten i domstolssaker - utarbeidelse av tilsvar og rolle som partsrepresentant

Kvalifikasjoner

 • utdanning som jurist (juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap) med dokumenterte kunnskaper i norsk forvaltningsrett og gjerne trygderett
 • evne til å formulere deg klart og brukervennlig, både skriftlig og muntlig
 • saksbehandlererfaring fra et eller flere av avdelingens ansvarsområder er ønskelig

Personlige egenskaper

 • evne til å arbeide selvstendig og effektivt med god kvalitet
 • omstillingsdyktig, strukturert og beslutningsdyktig
 • evne til å arbeide i team, er fleksibel og løsningsorientert
 • evne og interesse for å drive faglig veiledning
 • personlig egnethet og motivasjon vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • et godt juridisk fagmiljø med spennende arbeidsoppgaver
 • høyt tempo og klart definerte mål
 • et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • lønnsspenn fra kr. 540.500 (ltr. 55) til kr. 708.000 (ltr. 71), i stillingskode 1434 Rådgiver. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning  og eventuelt seniorrådgiverkode vurderes.
 • god pensjons- og låneordninger gjennom Statens pensjonskasse

Vi ber alle søkere om å legge ved vitnemål/karakterutskrift og relevante attester. Søkere uten vedlagte vitnemål og attester blir ikke vurdert.

Kontaktinformasjon

Marte Pettersen, Avd. dir., 924 46 022

Arbeidssted

Bassengbakken 1
7042 Trondheim