Svelvik, Drammen og Nedre Eiker har sammen startet byggingen av Nye Drammen kommune som 1. januar 2020 får 100.000 innbyggere og blir landets 7. største kommune. Den nye kommunen skal bli en regionhovedstad vest for Oslo med Drammen som sentrum. Nye Drammen har høye ambisjoner for tjenestetilbud, stedsutvikling og lokaldemokrati. Prosjektkontoret for den nye kommunen holder til på Bragernes torg, i hjertet av byen.

Kommuneadvokat i Drammen

I forbindelse med etablering av nye Drammen kommune skal Kommuneadvokaten i Drammensregionen (i dag organisert som selvstendig rettssubjekt etter kommuneloven § 27) innlemmes i nye Drammen kommune som egen seksjon. Nye Drammen kommune søker leder av seksjonen/kommuneadvokat.

Kommuneadvokaten skal bidra til å fremme rettssikkerhet og ivareta Drammen kommunes rettslige og økonomiske interesser. Kommuneadvokaten er kommunens prosessfullmektig for domstolene og fylkesnemnda.

Kontoret er også en sentral rådgiver for den politiske og administrative ledelsen i kommunen. Arbeidsoppgavene er juridisk og samfunnsmessig interessante, og spenner over de fleste rettsområder innenfor både privatrett og offentlig rett.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Arbeidsoppgaver

 • Kommuneadvokat/leder med fag-, personal- og økonomiansvar for virksomheten
 • Organisering av virksomheten i ny kommune,
 • Veiledning og oppfølging av ansatte
 • Fordeling av saker og oppgaver
 • Kompetanseheving/foredrag i kommunen

Kvalifikasjoner

 • Det kreves juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater
 • Det kreves solid og bred erfaring som advokat
 • Det kreves god kjennskap til kommunal virksomhet og beslutningssystem, samt sentrale offentligrettslige områder.
 • Erfaring som advokat med større offentlige virksomheter som klienter, bakgrunn som dommer/dommerfullmektig, bred prosedyreerfaring, ledererfaring vil telle positivt.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper

 • Høy personlig og faglig integritet
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy arbeidskapasitet
 • Serviceinnstilt
 • Tydelig, strukturert og beslutningsdyktig
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til å motivere og involvere de ansatte
 • En bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Mulighet for å videreutvikle et advokatkontor med høy faglig standard
 • Deltakelse og innsikt i samfunnsmessige viktige virksomheter
 • Et bredt fagfelt med varierte og interessante faglige oppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et meget godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger

Lønn etter avtale. Tiltredelse 2. januar 2020.

Kontakt

 • Kommuneadvokat Thalina Kofoed Skramstad, tlf 90018567