Kommunene Asker, Hurum og Røyken slår seg sammen til én kommune i 2020. Den nye kommunen skal hete Asker, og får omlag 93.000 innbyggere og 6.000 ansatte. Asker blir med det landets 8. største kommune. Den nye kommunen skal bygges med FNs bærekraftsmål som rammeverk, skal satse på innovasjon og digitalisering, og legge til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Asker skal gi gode likeverdige tjenester til innbyggerne, ha en profesjonell forvaltning, god publikumsservice og opplevd tilgjengelighet hos innbyggerne.

Kommuneadvokat - Nye Asker kommune

Kommuneadvokatfunksjonen i nye Asker kommune skal etableres. Den nye kommuneadvokaten får muligheten til å forme stillingen og rekruttere advokater til en egen, nyopprettet seksjon.   

Kommuneadvokaten yter bistand internt til nye Asker kommune og er ansvarlig advokat på kommunens vegne. Kommuneadvokaten skal gi uavhengige juridiske råd og betenkninger og representere kommunen i rettstvister. Kommuneadvokaten skal lede, utvikle og koordinere seksjonens bistand, i tillegg til selv å håndtere saker. Stillingen gir muligheter for å sikre og utvikle egen faglig kompetanse kombinert med et faglig og personalmessig ansvar for seksjonen.

Kommuneadvokaten er ikke tillagt forvaltningsoppgaver eller politiske saksutredninger, men vil samarbeide med kommunalområdenes egne jurister og forventes å bidra med opplæring og juridisk fagutvikling i hele kommuneadministrasjonen.

Organisatorisk er kommuneadvokaten en seksjon hos direktør for organisasjon, men kommuneadvokatens uavhengige rådgiverrolle understrekes gjennom direkte linje til rådmannen. 

Sentrale rettsområder for kommuneadvokaten vil være:

 • Barnevernsrett
 • Arbeidsrett
 • Avtalerett
 • Plan- og bygningsrett
 • Offentlige anskaffelser
 • Statsstøtte
 • Forvaltningsrett, kommunalrett, offentlighetslov
 • Selskapsrett
 • Entrepriserett
 • Personvern
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Erstatningsrett
 • Skatte- og avgiftsrett

Aktuelle søkere må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Vi søker en faglig sterk advokat med bevilling og bred erfaring innenfor kommuneadvokatens aktuelle rettsområder. Ledererfaring og erfaring fra stor, sammensatt virksomhet vil være en styrke i stillingen. Lang erfaring som advokat herunder prosedyre og kjennskap til offentlig virksomhet er etterspurt. Vi søker en løsningsorientert og fleksibel kommuneadvokat med utvist evne til samarbeid og gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig.

Du bør trives med kombinasjonen av fag og ledelse. Vi ønsker en tydelig og beslutningsdyktig leder som evner å motivere og utvikle medarbeidere. Nye Asker kommune kan tilby sine ledere et toårig organisasjons- og lederutviklingsprogram. 

I Asker kommune vil du få en arbeidshverdag som lar seg kombinere med resten av livet. Det pågår en spennende prosess med bygging av en helt ny kommune basert på FNs bærekraftsmål og en ambisjon om å være blant de mest veldrevne i landet. Du vil få engasjerte kolleger, et godt arbeidsmiljø, offentlige arbeidstids-, pensjons- og forsikringsordninger. 

Kontakt gjerne:

 • Randi Flugstad hos Amrop Delphi, tlf. 905 84 138 eller
 • direktør organisasjon Lars Joakim Tveit i Nye Asker kommune tlf. 907 56 926.

Søknadsfrist 22. januar 2018. 

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.