Kommuneadvokat

Ønsker du å være kommunens øverste juridiske rådgiver?

Arbeidsgiver:
Rana kommune
Søknadsfrist:
2020-10-18

Kommuneadvokaten er leder for juridisk enhet som består av kommunens advokatteam. Enheten er organisatorisk tilknyttet kommunaldirektør for stab. Kommuneadvokaten har fagansvar og er kommunens øverste juridiske rådgiver. Kommuneadvokaten vil i mange sammenhenger være rådgiver for rådmannen og hans strategiske ledergruppe i overordnede og strategiske prosesser som krever juridisk kompetanse, erfaring og ryddighet.

Leder for juridisk enhet skal

 • Lede juridisk enhet.
 • Bidra til at kommunen etterlever og er oppdatert på gjeldende lovverk.
 • Håndtere og prosedere kommunens rettsaker, samt saker for fylkesnemnd for barnevern og sosiale saker.
 • Yte juridisk rådgivning og bistand til kommunens folkevalgte og administrativ ledelse med tilhørende resultatenheter innen alle relevante rettsområder.
 • Bistå med å vurdere behov for og gjennomføre kjøp av eksterne advokattjenester når det er formålstjenlig.

Kvalifikasjoner for stillingen

 • For ansettelse kreves advokatbevilling og god juridisk kompetanse.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning.
 • Forståelse av samspillet mellom administrasjon og politikk i en politisk styrt organisasjon.
 • Bred samfunnsmessig innsikt.
 • Høy integritet.
 • Utviklingsorientert.
 • Gode relasjonelle og pedagogiske ferdigheter.
 • En inkluderende og involverende lederstil.
 • Har en serviceorientert innstilling til omgivelsene.
 • Evnen til å stå i krevende faglige og medmenneskelige situasjoner.

Annet

Lønn fastsettes etter utdanning og erfaring. Rana kommune er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass. Flytteutgifter dekkes etter gjeldende reglement.

For mer informasjon om stillingene gå inn på rana.kommune.no eller bedriftskompetanse.no. Du kan også du ta kontakt med kommunaldirektør Hege Nygård på 952 54 415 eller Eivind Hellevik i Bedriftskompetanse AS på 906 14 830. Bedriftskompetanse AS tar også ved behov imot uforpliktende henvendelser konfidensielt for oppdragsgiver.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I.h.h.t. Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.