Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Kommuneadvokat Trondheim kommune - Rådmannens fagstab

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Rådmannen i Trondheim kommune søker ny kommuneadvokat til fast 100 prosent stilling.

Kommuneadvokaten er Trondheim kommunes eget advokatkontor. Kommuneadvokaten skal fremme rettssikkerhet og ivareta kommunens rettslige og økonomiske interesser. Foruten å prosedere kommunens saker for domstolen og fylkesnemnd er kommuneadvokaten rådgiver for kommunens strategiske ledelse og utreder rettslige spørsmål for hele den kommunale virksomheten.

Kommuneadvokaten er en egen faggruppe i Rådmannens fagstab og kommuneadvokaten har den faglige ledelsen for gruppen som til sammen består av åtte advokater. Kontoret legger vekt på å ha et godt sosialt og faglig miljø. Kontinuerlig kompetanseoverføring og utvikling er viktig for oss og faglige diskusjoner mellom kolleger preger arbeidsformen vår.

Arbeidsoppgaver

 • Sakstypene spenner over et bredt felt, både innenfor offentlig og privat rett.
 • Kommuneadvokatens kontor tilbyr bistand i hovedsak innenfor fagområdene offentlige anskaffelser, kontraktsrett, entreprise, offentlig støtte, arbeidsrett, erstatningsrett, miljørett, barnevern, generell forvaltningsrett, kommunalrett, personvern, ekspropriasjon samt spørsmål knyttet til fast eiendoms
  rettsforhold forøvrig
 • Kontorets advokater jobber spesialisert inn mot sine fagområder og respektive deler av den kommunale virksomheten. Porteføljen byr på rikelig anledning til prosedyre.
 • Kommuneadvokaten skal sikre at den bistand som ytes fra kontoret til enhver tid holder høy kvalitet og at det utvikles kompetanse på relevante rettsområder. Det forventes at Kommuneadvokaten selv ivaretar en ikke ubetydelig portefølje innenfor sine fagområder samtidig som den faglige ledelsen krever evne til å sette seg inn i et mangfold av saker og rettsområder.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med solid juridisk kompetanse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Lengre erfaring fra arbeid som advokat/advokatfullmektig, dommer/dommerfullmektig eller tilsvarende praksis vil være en fordel.
 • Søkere må ha advokatbevilling.
 • Gjerne lang og bred prosedyreerfaring.
 • Det er ønskelig med noe arbeidserfaring innenfor ett eller flere av de fagområder hvor kontoret i hovedsak yter bistand.
 • Gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy.

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og evne til tverrfaglig samarbeid
 • Stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og evne til å arbeide under press
  Utviklingsorientert.
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Være resultat- og løsningsorientert
 • Vise evne til å motivere og involvere
 • Ha gode samarbeidsevner og vise serviceinnstilling

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Bredt og allsidig fagmiljø med spennende utviklingsoppgaver
 • Gode lønns- og pensjonsbetingelser etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Kontakt

 • Kommunaldirektør Elin Rognes Solbu, tlf 916 72 833
 • Seniorrådgiver Janne Hafskjær, tlf 926 62 199