Kommunene Hurum, Røyken og Asker slår seg sammen til én kommune i 2020. Den nye kommunen skal hete Asker, og får omlag 93.000 innbyggere og 6.000 ansatte. Asker blir med det landets 8. største kommune. Den nye kommunen skal bygges med FNs bærekraftsmål som rammeverk, skal satse på innovasjon og digitalisering, og legge til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Asker skal gi gode likeverdige tjenester til innbyggerne, ha en profesjonell forvaltning, god publikumsservice og opplevd tilgjengelighet hos innbyggerne.

Kommuneadvokaten i Asker - advokater

Vil du være med på å etablere kommuneadvokatfunksjonen i nye Asker?

Kommuneadvokatfunksjonen i nye Asker skal etableres høsten 2019. I denne forbindelse er det ledig inntil fire stillinger som advokat hos kommuneadvokaten.

Kommuneadvokaten skal yte bistand internt i nye Asker kommune og er ansvarlig advokat på kommunens vegne. Kommuneadvokaten skal gi uavhengige juridiske råd og betenkninger, og representere kommunen i rettstvister for domstolen og fylkesnemnda. Organisatorisk er kommuneadvokaten en seksjon hos direktør for Organisasjon, men kommuneadvokatens uavhengige rådgiverrolle er understreket gjennom direkte linje til rådmannen. Kontoret vil i oppstartsfasen bestå av inntil seks advokater, inkludert kontorets leder.

Arbeidsoppgavene er juridisk og samfunnsmessig interessante, og vil spenne over flere rettsområder innenfor både privatrett og offentlig rett. Stillingene gir en spennende mulighet for å delta i en samfunnsmessig viktig tidsperiode for 
nye Asker. Vi ser etter deg som motiveres av å være med på å etablere og bygge opp kommuneadvokatfunksjonen i kommunen. Du som ansettes kan påregne en variert portefølje. Som advokat ved kontoret må du kunne samarbeide godt med oppdragsgivere i ulike sektorer og samtidig foreta selvstendige faglige vurderinger. Vi ønsker oss derfor deg som yter en ekstra innsats når oppdragsgiverne har behov for dette, og som kan representere kommunen og kommuneadvokaten på en god og tillitsvekkende måte.

Arbeidssted vil være Asker sentrum.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk rådgivning for politisk og administrativ ledelse, samt kommunens tjenesteområder.
 • Prosedyreoppdrag for fylkesnemnd og domstoler.
 • Opplæring og kurs innen sentrale rettsområder for kommunens virksomheter.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater.
 • Fylle vilkårene for advokatbevilling.
 • Det kreves god kjennskap til kommunal virksomhet og beslutningssystem, samt sentrale offentligrettslige områder. For en av stillingene er det ønskelig med særlig kompetanse innen offentlige anskaffelser. Erfaring fra andre av kontorets sentrale arbeidsområder, herunder utbyggingsavtaler, kontrakt/entrepriserett, selskapsrett og arbeidsrett, vil telle positivt.
 • Erfaring som advokat med større offentlige virksomheter som klienter, bakgrunn som dommer/dommerfullmektig og bred prosedyreerfaring vil telle positivt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi søker deg som

 • har høy personlig og faglig integritet
 • har gode samarbeidsevner
 • har høy arbeidskapasitet
 • er serviceinnstilt
 • er tydelig, strukturert og beslutningsdyktig
 • har god gjennomføringsevne
 • er en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Mulighet for delta i utviklingen av et advokatkontor med høy faglig standard.
 • Deltakelse og innsikt i samfunnsmessige viktige virksomheter.
 • Et bredt fagfelt med varierte og interessante faglige oppgaver.
 • Lønn etter kommunes lønns- og stillingsregulativ.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søkere som ønsker seg unntatt fra den offentlige søkerlisten bes begrunne dette. I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten. Dersom anmodningen om unntatt offentlighet ikke tas til følge, vil vi imidlertid gi beskjed om dette før du føres opp på søkerlisten.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Kontakt

Kommuneadvokat Thalina Kofoed Skramstad, tlf 900 18 567