Kommuneadvokaten i Trondheim - Advokat/ advokatfullmektig

Arbeidsgiver:
Trondheim kommune
Søknadsfrist:
2019-06-01
Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø

Kommuneadvokaten i Trondheim har ledig stilling som advokat/advokatfullmektig i fast 100 prosent stilling med tiltredelse etter nærmere avtale. Kommuneadvokaten er Trondheim kommunes eget advokatkontor.

Kommuneadvokaten skal ivareta kommunens rettslige og økonomiske interesser. Foruten å prosedere kommunens saker for domstolen og fylkesnemnd er Kommuneadvokaten rådgiver for kommunens strategiske ledelse og utreder rettslige spørsmål for hele den kommunale virksomheten.

Sakstypene spenner over et bredt felt, både innenfor offentlig og privat rett. Stilling som advokat/advokatfullmektig ved Kommuneadvokatens kontor gir rikelig anledning til prosedyre. Kommuneadvokaten er en egen faggruppe i Rådmannens fagstab og kommuneadvokaten har den faglige og administrative ledelsen for gruppen som består av sju advokater, i tillegg til kommuneadvokaten.

Kontoret legger vekt på å ha et godt sosialt og faglig miljø. Kontinuerlig kompetanseoverføring og utvikling er viktig for oss og faglige diskusjoner mellom kolleger preger arbeidsformen vår. Det søkes etter en advokat/advokatfullmektig med stor arbeidskapasitet, solide juridiske kunnskaper og gode evner til rolleforståelse og til å strukturere sin arbeidshverdag. Både jurister med relevant erfaring fra advokatvirksomhet og nyutdannede jurister oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Prosessoppdrag for kommunen i Fylkesnemnd og domstolene i alle typer saker
 • Rådgivningsoppdrag ovenfor kommunens enheter i alle typer rettsspørsmål
 • Deltakelse i kontorets interne kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner

 • Juridiske fag
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Svært gode juridiske kunnskaper
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode evner til rolleforståelse
 • Gode evner til å arbeide selvstendig og til å strukturere egen arbeidshverdag

Vi tilbyr

 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • En fleksibel og utfordrende arbeidshverdag med store muligheter for personlig og faglig utvikling

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommuneadvokat Lars Marius Heggberget, tlf 90124471

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett
alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet
offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.