Konkurransetilsynet har som hovedoppgave å fremme konkurranse i norsk næringsliv. Gjennom dette arbeidet er tilsynets ansatte i daglig kontakt med sentrale aktører innen norsk næringsliv. Som følge av norsk konkurranseretts harmonisering med EU-retten, samarbeider tilsynets ansatte også med andre europeiske lands konkurransemyndigheter, EFTA's overvåkningsorgan (ESA) og Europakommisjonen, samt deltar i internasjonalt samarbeid innen relevante fagområder.

Konkurransetilsynet søker jurister

Konkurransetilsynet søker jurister som ønsker å jobbe i et sterkt juridisk fagmiljø og ta en sentral rolle i Konkurransetilsynets arbeid med å fremme konkurranse i norsk næringsliv.

Jurister i Konkurransetilsynet har ansvar for at Konkurransetilsynet ivaretar sine lovpålagte oppgaver i samsvar med konkurranseloven og alminnelig forvaltningsrett.

Søkere må ha master i rettsvitenskap, embetseksamen (cand. jur.) eller tilsvarende med gode resultater. Kandidater som blir uteksaminert våren 2018 oppfordres til å søke. Videre søker Konkurransetilsynet etter personer med erfaring fra privat og offentlig sektor. Det er en fordel å ha arbeidet i advokatfirma – herunder ha prosedyreerfaring, men dette er ikke et krav.

Konkurransetilsynet søker faglig dyktige og handlekraftige jurister som ønsker en variert og utfordrende arbeidshverdag der det stilles krav til høy faglig kvalitet. Søkere må ha en strukturert arbeidsmåte og gode analytiske evner, og må kunne håndtere parter og deres representanter med profesjonalitet og respekt, samt arbeide selvstendig og samarbeide godt i tverrfaglige team. Det er nødvendig med god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk.

I Konkurransetilsynet er de ansatte den viktigste ressursen og det legges derfor vekt på at alle ansatte skal ha gode utviklings- og karrieremuligheter og trives med sine arbeidsoppgaver og kollegaer. Konkurransetilsynet har fleksibel arbeidstid og en god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. I tillegg har tilsynet kantineordning, eget bedriftsidrettslag, tilgang til treningsfasiliteter og gode ordninger knyttet til bedriftshelse.

Konkurransetilsynet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Alt etter kvalifikasjoner blir stilling lønnet etter statlig lønnsregulativ som førstekonsulent (st.kode 1408), rådgiver (st.kode 1434) eller seniorrådgiver (st.kode 1364). Det legges opp til tiltredelse høsten 2018.

Stillingene rapporterer til avdelingsdirektør marked. For særlig kvalifiserte søkere kan det være aktuelt med en stilling i juridisk stab som rapporterer til juridisk direktør.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova §25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette grunngis.

Henvendelser om stillingen kan rettes til

Søknad med cv og vitnemål sendes via vår nettside konkurransetilsynet.no, eller direkte fra knappen «Søk her» på denne siden.

Søknadsfrist 24. mai 2018