Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.300 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 1,8 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 4 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem - og for oss betyr det; «Det finnes ikke søppel mer». Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

Konsernadvokat i Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning-konsernet søker en forretningsorientert og initiativrik advokat til hovedkontoret på Lysaker. Konsernadvokaten rapporterer til direktør for compliance og organisasjonsutvikling. Sentrale rettsområder vil være kontraktsrett, konkurranserett, tvisteløsning, arbeidsrett, miljørett, regulatoriske problemstillinger og compliance. Reising må påregnes, samt deltagelse i ledermøter, seminarer o.l.

 Arbeidsoppgaver:

 • Variert juridisk rådgivning for ledere på alle nivåer i selskapets divisjoner og i konsernstab
 • Støtte ved planlegging og gjennomføring av kontraktsforhandlinger, tvisteløsning mv.
 • Holde kurs og sikre opplæring i juridiske fagtema
 • Støtte til konsernets etterlevelse av internt og eksternt regelverk (compliance) 

 Erfaring/Kompetanse:

 • Minimum 5-10 års erfaring fra advokatvirksomhet eller bedriftsintern juridisk avdeling
 • Svært god muntlig og skriftlig kommunikasjon på norsk og engelsk

Personlig egenskaper:

 • Serviceinnstilt lagspiller
 • Svært kvalitetsbevisst og effektiv
 • Strategisk og kommersielt anlagt
 • Evne til å kommunisere tydelig
 • Sosial og utadvendt personlighet

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte oppgaver i Norges største gjenvinningsselskap
 • Et godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
 • Arbeid i flerfaglige team
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksibilitet og selvstendige prosjekter

 

Kontaktpersoner:

Ingrid Bjørdal, direktør for organisasjonsutvikling og compliance, Tlf 97196907 eller [email protected]

Tor Olav Carlsen, konsernadvokat, tlf 97086242 eller [email protected]