To nye konsernadvokater til våre plattformer

Arbeidsgiver:
Norsk Gjenvinning
Søknadsfrist:
Snarest

For å være med på å støtte vår virksomhet trenger to av våre plattformer hver sin dedikerte konsernadvokat som har et sterkt ønske om å være med på å bidra til det grønne skiftet. Vi tilbyr ansvarsfulle roller med svært varierte faglige utfordringer, i dedikerte og ambisiøse miljøer. Det juridiske arbeidsfeltet omfatter mange ulike rettsområder, som kontraktsrett, selskapsrett, konkurranserett, offentlige anskaffelser, finansiering, tvisteløsning, miljørett, arbeidsrett, regulatoriske problemstillinger og compliance.

Om Recycling & Sustainable Resources (Norsk Gjenvinning AS)

Vår plattform Recycling & Sustainable Resources (RSR) er på en reise for å industrialisere og digitalisere gjenvinnings-virksomheten som RSR har som sin kjerne. Gjennom de neste årene skal RSR videreutvikle sine løsninger for resirkulering og har som mål å ha de mest effektive og miljøvennlige prosessene for å lage nye råvarer av avfall. Som konsernadvokat i RSR vil du bli en sentral bidragsyter i NGs største plattform, og jobbe innenfor et vidt fagfelt for ivareta plattformens juridiske behov. RSR har behov for en dedikert og engasjert konsernadvokat som kan løse juridiske arbeidsoppgaver som oppstår i forbindelse daglig drift og reisen RSR skal gjennom.

Om Green Transition & Technology (NG Markets AS)

Vår nyopprettede plattform Green Transition & Technology (GTT) har startet på en reise for å sementere det faktum at; det finnes ikke søppel mer. GTT skal drive endringen mot en bærekraftig framtid og har ingen tid å kaste bort. I GTT skal vi bygge neste generasjons teknologi for sirkulærøkonomien, gjennom blant annet samarbeidsprosjekter og etablering av joint ventures med andre tredjeparter. Her skal vi transformere avfall til nullutslippsenergi og produsere resirkulerte produkter. Som konsernadvokat i GTT vil du bli en sentral bidragsyter i å få utarbeidet og fremforhandlet en rekke typer kontrakter, samtidig som du vil ivareta plattformens øvrige juridiske behov, blant annet ulike rettslige problemstillinger knyttet til det regulatoriske rammeverket rundt GTTs virksomhet.

Om organiseringen av de aktuelle stillingene

Stillingene vil bli etablert med hver av de to ovennevnte plattformene som arbeidsgiver, og vil rapportere direkte til plattformens CFO. Advokatene vil jobbe tett på ledelsen i plattformene, og få en sentral rolle. Det forventes at advokatene vil være tett på plattformenes behov, og være med på å styrke, profesjonalisere og bistå plattformene.

For stillingen knyttet til RSR vil hovedarbeidssted være Lørenveien 73 i Oslo, mens for stillingen knyttet til GTT vil hovedarbeidssted være Oslo-området (per i dag Lysaker Torg 35 i Bærum). Noe reisevirksomhet for begge stillingene må påregnes, særlig for stillingen i RSR. 

Stillingene vil ha en faglig rapporteringslinje til Head of Legal på konsernnivå for juridiske forhold. Konsernjuridisk avdeling består i dag av to advokater som er lokalisert på hovedkontoret på Lysaker, og advokatene som ansettes i RSR og GTT vil jobbe tett sammen med også konsernjuridisk på hovedkontoret.

Arbeidsoppgaver:

 • Variert juridisk rådgivning for den aktuelle plattformen
 • Støtte ved planlegging og gjennomføring av kontraktsforhandlinger
 • Støtte i forbindelse med tvisteløsning mv
 • Utvikle og vedlikeholde plattformens kontraktsstandarder
 • Utvikle og vedlikeholde juridiske styringsdokumenter og rutiner for plattformen i tråd med føringer fra konsern
 • Holde kurs og sikre opplæring i juridiske fagtema, eksempelvis konkurranserett, GDPR, antikorrupsjon, kontraktsrett m.v
 • Støtte til konsernets etterlevelse av internt og eksternt regelverk

 Erfaring/Kompetanse:

 • Minimum 5 års erfaring fra advokatvirksomhet eller bedriftsintern juridisk avdeling
 • Advokatbevilling
 • Kunnskap og erfaring fra kontraktsforhandlinger og kontraktsutforming vil vektlegges  
 • Kunnskap og erfaring fra konkurranserettslige problemstillinger, selskapsrett og/eller anskaffelsesrett er fordelaktig
 • Svært god muntlig og skriftlig kommunikasjon på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Evne til å holde i og gjennomføre prosjekter på en god måte – «stå-på-vilje»
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Strategisk og kommersielt anlagt
 • God til å prioritere og å håndtere mange oppdrag samtidig
 • God til å bygge relasjoner på tvers av fagområder

 Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte oppgaver i Norges største konsern innen gjenvinnings- og sirkulærøkonomiske løsninger
 • Et godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
 • Arbeid i flerfaglige team
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksibilitet og selvstendige prosjekter

Søknadsfrist: Snarest. Søknader behandles fortløpende. Dersom en søknad er begrenset til stillingen i en av plattformene, bes det om at dette presiseres i søknaden.

Vil du vite mer om oss?

Kontaktpersoner: