Amesto ble opprettet i 2002 og er et nordisk konsern med 1000 ansatte. Konsernet består av virksomheter i Norden, New York, London og Amsterdam. Vi har spesialisert oss innen outsourcing av regnskap, HR og lønn, forretningssystemer innen CRM, ERP, HRM, IT-infrastruktur og Analytics, samt rekruttering og konsulentutleie.

Konsernjurist

NYOPPRETTET STILLING. Amesto-konsernet er i sterk vekst, og i lys av GDPR ser vi nå behovet for et nytt kontrollorgan. Vi søker derfor en nytenkende konsernjurist og fagekspert som kan profesjonalisere våre selskaper ytterligere, gjennom juridisk kontroll og kvalitetssikring. Siden stillingen er nyopprettet vil du få stor frihet og mulighet til å forme den slik den føles riktig for deg. I tråd med selskapets egne ambisjoner, mål og verdisett, selvsagt

Vi søker først og fremst deg som er rå på kontraktsrett og som har erfaring med personrett, arbeidsrett, avtalerett og personvern. Ansettelsen skjer i vårt holdingselskap Amesto Group, men du vil samtidig fungere som juridisk rådgiver for våre anerkjente underselskap Amesto Accounthouse, Amesto Solutions og Toptemp.

NØKKELROLLE. Vi ser behovet for å samle selskapene på en felles juridisk plattform og trenger en pådriver som deg for å få dette på plass. I tett samarbeid med både konsernledere og Amestos eiere, vil du sette dagsorden for selskapsstruktur, rutiner og dokumentkontroll. Din kunnskap og dine rådgivende egenskaper vil bidra til å samle oss som ett konsern.

Stillingen rapporterer til IT-direktør, som du vil ha et tett og nært samarbeid med, som rådgiver, sparrings- og diskusjonspartner. Og diskusjonene, de spenner fra avtalerett til kaffebønner.

ANSVARSOMRÅDE. Som konsernjurist vil du få gleden av å jobbe med selskapets juridiske forretningsvirksomhet, dokumentkontroll, GDPR, informasjonssikkerhet, compliance, samt optimalisering av systemer og rutiner. Du vil også inneha rollen som personvernombud (DPO).

Rent konkret vil du jobbe med:

  • Juridisk rådgiving og saksbehandling knyttet til foretakets ulike rettsområder
  • Kontraktssikring og utarbeidelse
  • Forhandlinger og konfliktløsning
  • Kvalitetssikre, og utarbeide interne retningslinjer og kontrakter.
  • Kontrollere overholdelsen av personvernregelverket (GDPR)
  • Ansvarlig for foretakets arbeid med informasjonssikkerhet, herunder; risikovurdering, avvikshåndtering, følge opp og iverksette tiltak
  • Rådgivning, opplæring, bevisstgjøring og drive holdningsskapende arbeid innen informasjonssikkert for bl.a. å styrke sikkerhetskulturen i foretaket

BAKGRUNN. Din faglige styrke er bunnsolid og vi ser helst at du har relevant utdannelse som Master i rettsvitenskap eller cand.jur. Du har erfaring med datasikkerhet og kontraktshåndtering og kjenner godt til GDPR. I tillegg har du relevant erfaring med informasjonsbehandling og personvern, utarbeidelse av rutiner og kvalitetssikring, og en lidenskap for IT og digitalisering. Det viktigste for oss er dog din utpregede utredningskompetanse og solide gjennomføringskraft, at du evner å jobbe selvstendig og strukturert, og brenner for det du gjør.

TALENT. Du utstråler tillit, trygghet og autoritet, samtidig som du viser handlekraft og engasjement. Du er ærlig i din kommunikasjon, tør å si fra og setter egne grenser.

Din struktur og gjennomføringsevne er uovertruffen, og vi lar oss stadig imponere over din evne til å grave deg ned i detaljer. Du forventer ikke at alt er på stell, men gleder deg over å bidra til å implementere gode rutiner.

KULTURBÆRER. Med vår globale satsning, kommer også vår kulturelle satsning. Vi skal være et sted der folk trives og jobber sammen mot samme mål. Der man er omgjengelige og sosiale, men også dypt dedikerte. Vi delegerer aldri nedover, men samarbeider bortover. Som medarbeider i Amesto er du en kulturbærer knyttet til vår visjon, «Awesome place to work» og vår misjon «Simplifying business». Vi går på jobb hver dag for å hjelpe våre kunder å forenkle sin virksomhet, så de kan bruke tiden på det som virkelig betyr noe. På jobb og i livet.

Akkurat som deg.