Sør-Trøndelag tingrett er landets tredje største førsteinstansdomstol. Domstolen har i alt 20 dommere (inkl. 4 dommerfullmektiger, 1 ressursgruppedommer og sorenskriveren), administrasjonssjef, 24 saksbehandlere, lærling samt 4 sikkerhetsbetjenter. Domstolen holder til i Trondheim sentrum. Fosen tingrett har 2 dommere og 3 saksbehandlere. Domstolen er lokalisert på Brekstad.

Sør-Trøndelag tingrett har ledig stilling som konstituert tingrettsdommer

Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett har felles ledelse, bl. a. felles sorenskriver, nestleder og administrasjonssjef. Domstolene har også flere felles dommere og dommerfullmektiger.

Sør-Trøndelag tingrett har ledig

Stilling som konstituert tingrettsdommer (100%)

Stillingen vil være felles for domstolene og ha kontorsted i Trondheim. Konstitusjons varighet er etter avtale, anslagsvis fra ca. 13.04.-26.06.2020. 

Søkere må være norske statsborgere og ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. Jur. eller master i rettsvitenskap. Det er nødvendig at søkere har domstolerfaring og kan gå rett inn i en portefølje. Generell informasjon finnes på www.domstol.no. For kandidater som innstilles kreves uttømmende politiattest.

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1.185.000,-. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.

Etter søknadsfristens utløp vil søkerlisten være offentlig og den kan bli gjort tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det vises særlig til offentleglova § 25 (2).

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til:

  • Sør-Trøndelag tingrett v/sorenskriver Leif O. Østerbø, tlf. 73 54 24 00.

Søknader med vedlegg sendes til domstolens postmottak stropost@domstol.no innen 07.02.2020.