Konstituert tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2019-05-24
Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett har felles ledelse, bl. a. felles sorenskriver, nestleder og administrasjonssjef. Domstolene har også 2 felles dommerembeter og 2 felles dommerfullmektiger. Sør-Trøndelag tingrett er landets tredje største førsteinstansdomstol. Domstolen har 15 dommere, 1 ressursgruppedommer, 4 dommerfullmektiger, administrasjonssjef, 27 saksbehandlere, lærling samt 3 sikkerhetsbetjenter. Domstolen holder til i Trondheim sentrum. Fosen tingrett har 2 dommere og 4 saksbehandlere. Domstolen er lokalisert på Brekstad.

Ved Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett ønsker vi oss en ny kollega i stilling som konstituert tingrettsdommer (100%).

Stillingen vil være felles for domstolene og ha kontor i Trondheim. Det kan helt unntaksvis bli aktuelt med reising til Brekstad. Konstitusjon som tingrettsdommer er aktuell fra ca. 01.09.2019 og i inntil 3 måneder. 

Søkere må være norske statsborgere og ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. Jur. eller master i rettsvitenskap. Det er nødvendig at søkere har domstolerfaring og kan gå rett inn i en portefølje. Generell informasjon finnes på www.domstol.no. For kandidater som innstilles kreves uttømmende politiattest.

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1.148.000,-. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.

Etter søknadsfristens utløp vil søkerlisten være offentlig og den kan bli gjort tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det vises særlig til offentleglova § 25 (2).

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til:

  • Sør-Trøndelag tingrett v/sorenskriver Leif O. Østerbø, tlf. 73 54 24 00.

Søknader med vedlegg sendes til domstolens postmottak stropost@domstol.no innen 24.05.2019.