Konstitusjon som lagdommer ved Frostating lagmannsrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-07-03

Det blir ledig en konstitusjon av inntil 6 måneders varighet som lagdommer ved Frostating lagmannsrett. Tiltredelse 1.september.

Domstolen blir ledet av en førstelagmann, og har i tillegg to lagmenn, 15 lagdommere, en jordskiftelagdommer, en jordskifteutreder, en administrasjonssjef og 10 saksbehandlere. Domstolen har hovedsete i Trondheim tinghus. Frostating lagmannsrett omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal lagsokn, og disponerer rettslokaler i Ålesund, Molde og Kristiansund. En del reisevirksomhet må derfor påregnes.

Frostating lagmannsrett har en digital arbeidsform, hvor det meste av kommunikasjonen med aktører, ankeforhandlinger og øvrig saksbehandling skjer digitalt. Det er en fordel med grunnleggende kjennskap til bruk av dataverktøy, selv om opplæring vil bli gitt. Det forventes at søkerne evner å arbeide digitalt og er motiverte for å tilegne seg nødvendig kompetanse på dette felt.

Ytterligere opplysninger finnes på www.frostating.no.

Stilling som konstituert lagdommer lønnes for tiden med kr. 1 245 000,-

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 prosent.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles, vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

Frostating lagmannsrett v/førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo tlf. 73 54 24 60, mobil 952 06 366

Søknad

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk via "Søk her" på denne siden. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i ett elektronisk vedlegg.

Søknadsfrist er 3.juli 2020