Konstitusjon som tingrettsdommer ved Nord-Troms og Senja tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2022-05-29

Ved Nord-Troms og Senja tingrett, er det ledig en konstitusjon som tingrettsdommer i 6 måneder, med tiltredelse fra 15. august 2022.

Kontorsted for denne konstitusjonen er rettssted Tromsø, men ved behov må det påregnes enkelte arbeidsdager andre steder i rettskretsen. 

Nord-Troms og Senja tingrett er en domstol med full fagkrets, det vil si at vi i tillegg til dømmende virksomhet også har enkelte forvaltnings- og registreringsoppgaver.

Den som får konstitusjonen kan påregne allsidig og interessant juridisk praksis. Vi legger vekt på å ha et godt juridisk fagmiljø og et trivelig arbeidsmiljø.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap.

Søkere må være norske statsborgere.

For den som konstitueres vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Embete som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 238  000,-.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om konstitusjonen fås ved henvendelse til Nord-Troms og Senja tingrett,
ved sorenskriver Unni Sandbukt, tlf: 77603414 / 911 05 553. 

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk her”.