Konstitusjon som tingrettsdommer i Oslo tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-06-30

Ved Oslo tingrett blir det nå ledig tre konstitusjoner som tingrettsdommer i fra 1. september til 1. mars 2021.

Oslo tingrett behandler over 3000 sivile saker og 14 000 straffesaker i året. Tingretten har en sentral rolle i det digitale utviklingsarbeidet i domstolene i Norge. Den som får konstitusjonen kan påregne allsidig og interessant juridisk praksis. Vi legger stor vekt på å ha et godt juridisk fagmiljø, og et trivelig arbeidsmiljø.

Oslo tingrett holder til i Oslo tinghus og er landets største domstol. Her jobber ca. 105 dommere og dommerfullmektiger, og rundt 115 saksbehandlere og administrativt ansatte. Domstolen er inndelt i 7 rettsavdelinger, en straffesaksavdeling, fire saksbehandlerseksjoner og en administrasjon. Sorenskriver er den øverste leder for Oslo tingrett, direktør leder saksbehandlerseksjonene og administrasjonsavdelingen.

Stillingen lønnes for tiden med brutto kr. 1.185.000,- per år. Fra dette trekkes ordinært pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse for tiden 2 %. Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. jur eller master i rettsvitenskap.

Søkere må være norske statsborgere. For den som konstitueres vil det bli krevd uttømmende politiattest.

I og med at det gjelder en konstitusjon hvor vedkommende vil gå direkte inn i en portefølje, vil erfaring som dommerfullmektig og/eller dommer bli vektlagt.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sorenskriver Yngve Svendsen på telefon 22 03 52 10.

Vi ber om at bekreftede attester og vitnemål legges ved i søknaden.

Søknadsfrist: 30.06.2020.