Konstitusjon som tingrettsdommere ved Vestfold tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-07-05

Ved Vestfold tingrett er det fra 1.9.2020 ledig to konstitusjoner som tingrettsdommer for 6 måneder. Konstitusjonene er ekstraordinære for å ned-arbeide restanser ved domstolen etter koronapandemien. Det er påregnelig at to lengre konstitusjoner som tingrettsdommere ved tingretten blir utlyst høsten 2020 for tiltredelse i 2021, når kortidskonstitusjonene utløper.

Vestfold tingrett, som ble etablert 1.1.2019, er en av landets største tingretter, med full fagkrets. Domstolen har fire tinghus, i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik og ledes av en sorenskriver og har i tillegg 14 faste dommere, 7 dommerfullmektiger, administrasjonssjef og 26 saksbehandlere. Kontorstedet for konstitusjonene er Larvik, Tønsberg eller Horten tinghus. De som konstitueres må påregne om nødvendig å kunne gjøre kortvarig tjeneste som dommer i en de andre tinghusene. Vedkommende vil få en allsidig og interessant juridisk praksis. Vi legger vekt på å ha et godt juridisk fagmiljø og et trivelig arbeidsmiljø.

Stillingene lønnes for tiden med en årslønn på 1.185.000 kroner per år. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. For den som konstitueres vil det bli krevd uttømmende politiattest.

De som konstitueres vil gå direkte inn i en eksisterende portefølje, og erfaring som dommerfullmektig og/eller som dommer vil derfor bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om konstitusjonene kan fås ved henvendelse til

  • sorenskriver Jørn Holme på mobil 97953307 eller
  • nestleder/tingrettsdommer Anders Nesheim på mobil 92300923.

Søknad med bekreftede attester og vitnemål sendes pr. e-post til [email protected].

Søknadsfrist: 5. juli 2020.