Konstitusjon som tingrettsdommer ved Agder tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2021-12-05

Ved Agder tingrett, Kristiansand rettssted blir det ledig en konstitusjon som tingrettsdommer i fem måneder, med tiltredelse fra 01.02.2022.

Kontorsted for denne konstitusjonen er tinghuset i Kristiansand, men ved behov må det påregnes enkelte arbeids- og kursdager ved de øvrige rettsstedene.

Den som får konstitusjonen kan påregne allsidig og interessant juridisk praksis. Vi legger stor vekt på å ha et godt juridisk fagmiljø og et trivelig arbeidsmiljø.

Stillingen lønnes for tiden med kroner 1 205 000 kroner per år. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. For den som konstitueres vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Den som konstitueres vil gå direkte inn i en løpende dommerportefølje Det er derfor en forutsetning at den som konstitueres har erfaring fra stilling som dommerfullmektig og/eller som dommer.

Stillingen forutsetter norsk statsborgerskap, jf domstolloven § 53. Det innhentes politiattest for den som tilbys stillingen.

Kontaktopplysninger m.m.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sorenskriver Robert Versland, telefon 38176300 / epost [email protected]

CV forutsettes utfylt i Jobbnorges elektroniske mal, og søknaden vedlegges vitnemål og attester. Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg.Personopplysninger som avgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.  

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det vises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlisten.