Konstitusjon som tingrettsdommer ved Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-10-11

Det blir ledig en ett-årig konstitusjon, med mulighet til forlengelse som tingrettsdommer ved Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett. Tiltredelse etter nærmere avtale. Sør-Trøndelag tingrett har felles ledelse med Fosen tingrett og har til sammen 58 ansatte. Kontorsted vil være ved Fosen tingrett på Brækstad.

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 185 000,-.
Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett v/sorenskriver Leif O. Østerbø, tlf. 73 54 24 00
  • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk her”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 11. oktober 2020