Konstitusjon som tingrettsdommer ved Romerike og Glåmdal tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2022-05-25

Ved Romerike og Glåmdal tingrett blir det ledig en konstitusjon som tingrettsdommer i fem-seks måneder, med tiltredelse fra 01.09.2022.

Kontorsted for denne konstitusjonen er rettssted Lillestrøm, men ved behov må det påregnes enkelte arbeidsdager ved de øvrige rettsstedene.

Den som får konstitusjonen kan påregne allsidig og interessant juridisk praksis. Vi legger vekt på å ha et godt juridisk fagmiljø og et trivelig arbeidsmiljø.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. For den som konstitueres vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Den som konstitueres vil gå direkte inn i en løpende dommerportefølje, og erfaring fra stilling som dommerfullmektig og/eller som dommer vil derfor bli vektlagt.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes for tiden med kroner 1 238 000 per år. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse for tiden 2%.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sorenskriver Odd Magne Gjerde telefon 48 01 65 38.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personopplysninger om deg. Opplysningene vil kun bli brukt i rekrutteringssammenheng. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i ett vedlegg.