Nye Veier AS ansetter Kontraktsrådgivere

Arbeidsgiver:
Nye Veier
Søknadsfrist:
2020-08-16

For Nye Veier søker vi nå dyktige kontraktsrådgivere. Kontraktsrådgiver skal i samråd med Prosjektsjef og Leder kontraktsoppfølging håndtere selskapets totalentreprisekontrakter og andre prosjektspesifikke kontrakter. Kontraktsrådgiver vil i det daglige arbeide sammen med et prosjektteam og rapporterer til Leder kontraktsoppfølging. Stillingene vil være geografisk lokalisert til selskapets prosjektområder. Aktuelle arbeidslokasjoner er Kristiansand, Trondheim, Lillehammer, Hamar, Rugtvedt og Stavanger. Noe reise mellom selskapets lokasjoner og mobilisering til nye prosjekter og prosjektområder må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av kontraktskrav i totalentreprisekontraktene og andre prosjektspesifikke kontrakter
 • Delta i endringshåndtering ved gjennomføring av kontraktene
 • Bidra til løpende konfliktforebygging og -løsning

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå, fortrinnsvis juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Kandidater med lang og relevant erfaring innen kontraktsoppfølging kan også komme i betraktning.
 • Relevant og lang erfaring med kontraktsoppfølging
 • Prosjekterfaring fra større bygg- og anleggskontrakter
 • God norsk og engelsk muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Ønskelig med god kommersiell forståelse og erfaring med bruk av digitale verktøy

Personlige egenskaper

 • Evne å etablere tillit til og forståelse av kontraktene hos alle aktører i prosjektet
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og helhetstenkende
 • Gode analytiske evner og evne til å se kontraktuelle sammenhenger og risiko
 • Lagspiller som er opptatt av selskapets samlede resultater
 • Åpen, ærlig, høy integritet og plettfri vandel

Vi tilbyr

Du vil ta del i et bredt kontraktsjuridisk fagmiljø fordelt på selskapets ulike lokasjoner. Du vil også ta del i og utvikle Nye Veiers egen bedriftskultur, hvor selskapet drar nytte av breddekompetansen og erfaringer ansatte har med seg fra ulike bransjer. Selskapet verdsetter inkluderende samarbeid og nytenkning, noe som medfører at du både blir sett, hørt og har en påvirkningsmulighet i det daglige. Nye Veier har som policy å tilby markedsbasert lønn, innskuddspensjon, gode personalforsikringer og fleksibel arbeidstid.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rekrutteringsrådgiverne i Personalhuset

personalhuset-logo-small.png