Sivilombudsmannen skal arbeide for at den enkelte ikke utsettes for urett fra forvaltningen. Ombudsmannen skal også arbeide for å gjøre myndighetene bedre, styrke tilliten til forvaltningen og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene. Kontrollen gjøres gjennom klagesaksbehandling og saker som tas opp på eget initiativ. Ombudsmannens forebyggingsenhet besøker steder der mennesker er frihetsberøvet for å forebygge tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling. Sivilombudsmannen holder til sentralt i Oslo. Kontoret består av tre klagesaksavdelinger, en allmenn avdeling, en forebyggingsenhet og en administrasjon. Vi har for tiden om lag 70 ansatte, hvorav ca. 50 jurister. Mer informasjon på www.sivilombudsmannen.no.

Leder fagavdeling/ kontorsjef - jurist

Er du en dyktig og resultatorientert jurist og en god leder? Trives du med å behandle enkeltsaker? Vil du bidra til at Sivilombudsmannen er en kjent og tydelig stemme mot urett fra forvaltningen? Nå har du muligheten!

Fra primo 2019 blir det ledig en fast stilling som kontorsjef hos Sivilombudsmannen, som følge av at en av våre ledere går av med pensjon. 

Som kontorsjef vil du få fag- og personalansvar for en av våre fagavdelinger. Du vil rapportere direkte til sivilombudsmannen og utgjøre en del av ledergruppen.

Den ledige stillingen som kontorsjef er for tiden tilknyttet en avdeling med ansvar for å behandle klager på offentlig forvaltning innen utlendingsfeltet, kriminalomsorgen, politiet, barnevernet, helse- og omsorgstjenenestene og vegtrafikk. Avdelingen iverksetter også enkelte undersøkelser av eget tiltak. Oppgavene og ansvarsområdene som ligger til de ulike avdelingene kan imidlertid variere over tid, så du må være forberedt på å kunne arbeide innen et bredt spekter av fagområder.

Avdelingen som nå skal få ny leder, har i dag om lag tolv juridiske medarbeidere, hvorav en nestleder. Antall medarbeidere kan variere over tid.

I tillegg til klagesaksbehandlingen skal kontorsjefene bidra til å videreutvikle institusjonens og avdelingens faglige kompetanse og den strategiske utviklingen av virksomheten. En del foredragsvirksomhet blir også aktuelt.

Vi ser etter deg som har disse kvalifikasjonene:

 • Mastergrad i rettsvitenskap eller embetseksamen (cand.jur.) med meget gode resultater er et krav.
 • Du må kunne vise til solide lederegenskaper, herunder evne til å prioritere ressurser og utvikle og motivere kunnskapsmedarbeidere. Erfaring fra kvalitetssikring av andres arbeid er en fordel.
 • Meget god skriftlig formuleringsevne er et krav.
 • Du må ha minimum syv års juridisk yrkeserfaring.

For å lykkes i stillingen må du ha evne til å sette deg raskt inn i et bredt spekter av juridiske områder, herunder fagområdene som nevnt over. Du bør også ha interesse for, og erfaring med, offentlig forvaltning. Det vil telle positivt at du kan vise til evne til å bidra til institusjonens utvikling, også utover egne fagfelt.

Av personlige egenskaper må du ha:

 • God arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert og nøyaktig.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Gode samarbeidsevner.

Ombudsmannen tilbyr:

 • Lønn etter hovedtariffavtalene i staten, i stillingskode 1554 «kontorsjef hos Sivilombudsmannen», for tiden kr. 1.196.200.
 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig standard.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • IA-avtale.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 %.

Søknadsprosessen:
Elektronisk søknad foretrekkes via denne siden. Hvis du ikke har mulighet til dette, kan skriftlig søknad sendes Sivilombudsmannen, postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo.

Vitnemål og fullstendige karakterutskrifter fra din juridiske utdannelse, samt attester og eventuell annen relevant dokumentasjon skal vedlegges søknaden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra søkerlisten, bes du opplyse om grunnen til det. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sivilombudsmann Aage Thor Falkanger på tlf. 22 82 85 00. Det kan bli aktuelt å benytte et rekrutteringsfirma til å bistå i ansettelsesprosessen. Det er Stortingets presidentskap som ansetter Sivilombudsmannens kontorsjefer.

Søknadsfrist: 21. november 2018.