Ledere til vår juridiske stab - divisjon Innkreving

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Søknadsfrist:
2020-08-23

Vi søker to gruppeledere til vår juridiske stab, som skal bidra til å styre det juridiske miljøet og sikre vår evne til en effektiv, brukerrettet og rettssikker utvikling av innkrevingsområdet i etaten. Herunder også evnen til å bidra til en strategisk regelverksutvikling som understøtter dette. Stillingene rapporterer til seksjonssjef for juridisk stab 

Juridisk stab skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen, bidra med regelverksutvikling og bistå avdelingene i divisjonen i kompliserte eller prinsipielle juridiske spørsmål. Vi er divisjonenes kontaktpunkt mot Skattedirektoratet og ledes fra Trondheim. Vi har medarbeidere fordelt på lokasjonene Trondheim, Oslo og Mo i Rana. 

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du identifiserer deg med våre verdier.       

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. 

Arbeidsoppgaver

 • delta aktivt med organisering og utvikling av juridisk stab og divisjonen
 • fag- og leveranseansvar for gruppens oppgaver
 • bidra til strategisk regelverksutvikling  
 • videreutvikle en kultur med endringskraft hvor medarbeidere tar ansvar og jobber mot et felles mål
 • støtte seksjonssjefen og delta aktivt i ledergruppen    
 • personalansvar

Kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT  
 • erfaring fra ledelse/prosjektledelse av jurister
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk  
 • erfaring fra juridisk arbeid på et strategisk nivå, helst innenfor regelverksutvikling og digitaliseringsarbeid
 • gjerne erfaring med fjernledelse 

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å delegere, lede og inspirere
 • samlende lederstil 
 • evne til strategisk tenkning og analytisk tilnærming
 • stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne   
 • god rolleforståelse

Vi tilbyr

 • muligheten for å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og stort fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • Stillingene lønnes som underdirektør (kode 1059) fra kr. 700.000 - kr. 900.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid

Kontakt

Seksjonssjef Stian Solheim, tlf 95290428

Generelt

Noe reisevirksomhet må påregnes

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten er i. Vi er en stor etat og våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap.     

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.