Ønsker du å være med på reisen til et innovativt helseteknologisk selskap i vekst? Ledidi søker nå en Compliance Officer!

Arbeidsgiver:
Ledidi AS
Søknadsfrist:
Snarest

Ledidi søker nå en Compliance Officer som som vil ha ansvaret for å sikre at selskapets virksomhet drives i henhold til enhver tid gjeldende regler, lover og rutiner. Særlig personvernlovgivning vil stå sentralt ettersom selskapet opererer med store mengder sensitive persondata. Rollen blir sentral for at selskapet skal kunne utvikle sin markedsposisjon som et lovlig og trygt hjem for sensitive data i skyen.

Som Compliance Officer vil du samarbeide tett med selskapets ledelse. Stillingen er operasjonell og du vil ha ansvar for etterlevelse av interne prosesser og prosedyrer, samt kontroll og styring av avtaler med kunder og leverandører.

Stillingens oppgaver vil være teamorienterte, men også kreve en selvstendig og proaktiv holdning, og du vil som Compliance Officer få stor anledning til å forme rollen selv. Stillingen rapporterer til Chief Operation Officer.

Arbeidsoppgaver

 • Initiere, utvikle og koordinere alle compliance aktiviteter i selskapet
 • Videreutvikle og vedlikeholde Ledidi’s internkontrollsystem for å sikre at selskapet identifiserer og reduserer risikoen for avvik/brudd
 • Utvikle og gjennomføre opplæring av ansatte og samarbeidspartnere
 • Være en sparringspartner for kollegaer for å sikre at systemene etterlever personvernlovgivningen
 • Ansvarlig for å lede og gjennomføre relevante og nødvendige sertifiseringer av aktuelle standarder
 • Koordinere interne og eksterne ressurser i forbindelse med undersøkelse og oppfølging av avvik, og for å sikre at programmet virker effektivt
 • Utarbeide årlig handlingsplan for compliance, herunder periodiske gjennomganger og revisjon. Dette omfatter også Data Privacy Assessments av underleverandører
 • Overvåke endringer i personvernlovgivningen nasjonalt og internasjonalt, samt annen relevant lovgivning
 • Generell juridisk rådgivning i selskapet

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap
 • Erfaring fra norsk og internasjonal personvernlovgivning
 • Kjennskap til best practice og internasjonale standarder knyttet til informasjonssikkerhet er en fordel
 • Solid erfaring fra arbeid med compliance, kvalitetssikring, risikostyring, internkontroll, og/eller revisjon. Erfaring knyttet til skytjenester er å foretrekke
 • Erfaring fra compliance i helsesektoren eller farmasøytisk industri er en fordel
 • Flytende i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig, i tillegg må du lett forstå alle skandinaviske språk

Personlige egenskaper

 • God forretningsforståelse
 • Initiativrik, selvstendig, målrettet og systematisk
 • Gjennomføringsevne og entusiasme, leverer i henhold til avtale
 • Evne til å fremskaffe, analysere og presentere informasjon
 • Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner
 • Resultat- og løsningsorientert

Ledidi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe i et fremtidsrettet selskap innen helseteknologi
 • Konkurransedyktige betingelser og aksjeopsjoner
 • Moderne lokaler i Forskningsparken
 • Et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø med mye moro og sosialt på kontoret
 • Mulighet til å forme og utvikle din egen rolle som Compliance Officer

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: snarest, kandidater vurderes fortløpende

For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med Capus ved Seniorrådgiver Celine Aasheim på +47 47 24 68 86 / [email protected] eller Rekrutteringsassistent Maria Kivle på +47 95 04 98 36 / [email protected].