Ledige verv som fast forsvarer og fast bistandsadvokat Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2022-05-30

Det er ledig 3 verv som fast forsvarer ved Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett. Alle vervene er knyttet til rettssted Trondheim, hvorav ett er ledig fra 1. april 2023 og to fra 1. juli 2023.

Det er ledig 9 verv som fast bistandsadvokat ved Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett. Ett verv er knyttet til rettssted Brekstad og er ledig fra 4. juli 2023. Ett verv er knyttet til rettssted Namsos med tiltredelse så snart som mulig. Tre verv er knyttet til rettssted Steinkjer og er ledige fra 1. august 2023. Fire verv er knyttet til rettssted Trondheim og er ledige fra 30. juni 2023.

Det må påregnes å gjøre tjeneste i hele rettskretsen. Vervet omfatter oppdrag for begge rettsinstanser. Vervet er personlig og innebærer plikt til å inngå i turnusordning for faste forsvarere og faste bistandsadvokater ved Trøndelag tingrett, også i ferieperioder.

Antakelsen av fast forsvarer og fast bistandsadvokat skjer på åremål for 6 år med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Øvre aldersgrense for faste forsvarere og faste bistandsadvokater er 70 år.

Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Det legges også vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen. Det blir sett hen til kapasitet og tilgjengelighet.

Spørsmål vedrørende vervene ved Trøndelag tingrett kan rettes til:

  • Sorenskriver Leif Otto Østerbø, telefon 73 54 24 00
  • Nestleder/tingrettsdommer Anne Marie Selvaag, telefon 73 54 24 00.

Spørsmål vedrørende vervene ved Frostating lagmannsrett kan rettes til:

  • Førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo, telefon 73 54 24 00
  • Lagmann Hilde Enger, telefon 73 54 24 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via "Søk her" på denne siden.

Søknadsfrist 30. mai 2022.