Spennende rolle som Listing Admissions Manager på Oslo Børs

Arbeidsgiver:
Oslo Børs
Søknadsfrist:
2023-12-08

Notering er et strategisk forretningsområde i Euronext, som blant annet har ansvar for opptak av nye selskaper til notering på børsens markedsplasser, kunderelasjonen til utstederne og børsens salgs- og markedsarbeid overfor selskaper som vurderer notering på en av børsens markedsplasser.

Innenfor Listing Execution-avdelingen har Listing Admissions Manager ansvaret for å håndtere opptaksprosesser til selskaper som søker opptak på Euronext sine markedsplasser.

Listing Admissions Manager vil også bistå noteringsavdelingen med produktutvikling og vedlikehold, utrulling av strategiske initiativer, intern og ekstern rapportering, og vil for øvrig være svært involvert i ulike aktiviteter i noteringsavdelingen.

Primære ansvarsområder

Som Listing Admissions Manager vil du:

 • Delta i oppstartsmøter med toppledelsen i selskapene som søker om opptak
 • Vurdere selskaper som søker opptak av egenkapitalinstrumenter basert på blant annet følgende kriterier; juridisk, compliance, forretningsmodell, strategi, aksjonærstruktur, ledelse/styre, formålet med transaksjonen og selskapets finansielle situasjon
 • Gjennomgang av dokumentasjonen som er utarbeidet i forbindelse med opptaket (f.eks. informasjonsdokument, prospekt, etc.)
 • Utarbeide innstilling til noteringskomiteen som har ansvar for å vedta/avslå opptakssøknader
 • Forberede (fra et operativt perspektiv) opptak av selskaper som søker om opptak av egenkapitalinstrumenter, herunder å samle inn teknisk informasjon (f.eks. ICB-kode og ticker), utarbeide markedsnotiser som annonserer det kommende opptaket, etc.
 • Kommunisere med involverte aktører (internt og eksternt) i forbindelse med kommende og pågående opptak
 • Vurdere fortsatt notering av noterte selskapet etter visse transaksjoner, håndtere dispensasjonssøknader fra selskaper som søker om opptak eller er notert, vurdere søknader om strykning etc.

Utdanning, kunnskap og erfaring:

Kandidaten kan ha bakgrunn fra forskjellige fagområder innenfor kapitalmarkedet og tilfredsstiller fortrinnsvis følgende:

 • Relevant erfaring
 • Mastergrad i business, finans, revisjon eller jus
 • Kjennskap til egenkapitalmarkedet gjennom tidligere erfaring innen transaksjons- eller annen type rådgivning, investeringsbank, revisjonsfirma, PE-fond eller fra et advokatfirma (kapitalmarkeder og/eller M&A)
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • Evne til å arbeide selvstendig og håndtere relasjon med utstedere og rådgivere

Vi kan tilby:

 • Personlig og faglig utvikling gjennom varierte arbeidsoppgaver
 • En spennende jobb med muligheten til å være en del av det norske og europeiske finansmarkedet og utvikle kunnskap om dette
 • En inkluderende og kompetansedrevet arbeidsplass, med mange spennende og faglige muligheter
 • Gode utviklings- og karrieremuligheter innenfor Euronext-gruppen, nasjonalt og internasjonalt
 • Konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger inkl. helseforsikring
 • Et særdeles godt og sosialt arbeidsmiljø med hyggelig og engasjerte kolleger

For mer informasjon eller spørsmål, ta kontakt med Senior Listing Admission Manager Bodil Østby +47 416 38 389 eller HR Business Partner, Victoria Kjeldstadli + 47 415 25 330.

Søknadsfrist: 08.12.2023