Lovrådgiver

Arbeidsgiver:
Justis- og beredskapsdepartementet
Søknadsfrist:
2021-01-18

Det er ledig inntil seks embeter som lovrådgiver i Lovavdelingen. Arbeidet går særlig ut på å forberede lovgivning og gi råd til forvaltningen med vurderinger av gjeldende rett. Lovrådgiverne vil få et selvstendig ansvar for de rettsområdene som blir tillagt stillingen, og for fremdriften i arbeidet.

I første omgang vil to-tre stillinger bli knyttet til enheten for offentlig rett, to-tre stillinger til enheten for strafferett og prosess og muligens én stilling til enheten for privatrett. Erfaring fra alle avdelingens rettsområder vil være relevant, og det kan bli lagt vekt på den samlede kompetansen blant lovrådgiverne. EØS-rett, statsrett, strafferett, personvernrett og gjeldsforfølgningsrett er blant rettsområdene som det kan være aktuelt å styrke.

Hvem vi ser etter

Vi ser etter deg som er cand. jur. eller har master i rettsvitenskap med karakteren A eller tilsvarende på de viktigste delene av profesjonsstudiet eller masterstudiet, eller har juridisk embetseksamen eller er cand. jur. med samlet karakter 2,55 eller bedre. Det blir lagt vekt på relevant erfaring, spesielt erfaring fra lovgivnings- og utredningsarbeid.

Vi ser etter deg som har gode analytiske evner, stort faglig engasjement og god rolleforståelse. Du arbeider selvstendig og strukturert og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du har høy faglig og personlig integritet.

Som ansatt i Justis- og beredskapsdepartementet, forventer vi at du skal kunne identifisere deg med og etterleve våre verdier som er åpenhet, integritet og arbeidsglede.

Vi tilbyr

  • spennende og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
  • gode forsikrings- og pensjonsordninger, med medlemskap i Statens pensjonskasse
  • egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
  • hyggelig kantine

Les mer om å jobbe i JD her.

Lønn: 780 000 - 880 000

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Klarering: Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå HEMMELIG

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk her" på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt

  • avdelingsdirektør Tone Ofstad tlf. 22 24 53 74/ 992 97 396, eller
  • ekspedisjonssjef Ketil Bøe Moen tlf. 22 24 53 38/ 977 50 170.