Lund & Co er et spesialistfirma med særlig fokus på energi, miljø og naturressursrett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, og EU og EØS-rett. Firmaet har en omfattende prosedyrevirksomhet. Firmaet vant Advokatforeningens Talentpris for 2018. Juryen begrunner prisen med at Lund & Co har skapt en likestilt arbeidsplass som klarer å beholde ressursene.

Lund & Co søker flere advokater / advokatfullmektiger

Lund & Co er et av de mest kompetente og erfarne advokatmiljøene på sine rettsområder, både innen rådgivning og prosedyre. Vi har en betydelig oppdragsmengde for offentlig sektor, men bistår også bedrifter og privatpersoner. En særlig spesialitet er analyser og målrettet rettspolitisk arbeid for ulike interesser.

Vi søker advokater/advokatfullmektiger på følgende arbeidsområder:

 • Energi, miljø og naturressursrett
 • Fast eiendoms rettsforhold, plan og bygningsrett, skjønn og ekspropriasjon
 • Arbeidsrett
 • EU og EØS-rett, anskaffelser og konkurranserett

Hva vi forventer:

 • Gode karakterer, gjerne med spesialisering innen overnevnte fagfelt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • At du liker å gå i retten
 • At du er en lojal lagspiller

Vi tilbyr:

 • Spennende, krevende og varierte arbeidsoppgaver
 • En likestilt bedrift med god kjønnsbalanse på alle nivåer
 • Kollegaer med solid faglig kompetanse, som gjerne deler sin kunnskap
 • Dybdeinnsikt i spesifikke bransjer
 • Et svært godt sosialt miljø
 • Konkurransedyktige betingelser og bonusordning

Spørsmål kan rettes til managing partner Caroline Lund

Søknad med CV, attester og kopi av vitnemål/karakterutskrift sendes til administrasjonsleder Vivian Lorentzen

Mer informasjon på www.lundogco.no