Lund & Co er et spesialistfirma med særlig fokus på utvalgte rettsområder som energi, miljø og naturressursrett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, EU og EØS-rett og medierett. Firmaet har en omfattende prosedyrevirksomhet. Firmaet vant Advokatforeningens Talentpris for 2018. Juryen begrunner prisen med at Lund & Co har skapt en likestilt arbeidsplass som klarer å beholde ressursene.

Lund & Co søker advokater/ advokatfullmektiger

Lund & Co er et av de mest kompetente og erfarne advokatmiljøene på sine rettsområder, både innen rådgivning og prosedyre. Vi har en betydelig oppdragsmengde for offentlig sektor, men bistår også bedrifter og privatpersoner. En særlig spesialitet er analyser og målrettet rettspolitisk arbeid for ulike interesser.

Vi søker advokater/advokatfullmektiger på følgende arbeidsområder:

 • Energi, miljø og naturressursrett
 • Selskapsrett, transaksjoner og skatt
 • Fast eiendoms rettsforhold, plan og bygningsrett, skjønn og ekspropriasjon
 • EU og EØS-rett, anskaffelser og konkurranserett
 • Arbeidsrett

Hva vi forventer:

 • Gode karakterer, gjerne med spesialisering innen ovennevnte fagfelt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • At du liker å gå i retten
 • At du er en lojal lagspiller

Vi tilbyr:

 • Spennende, krevende og varierte arbeidsoppgaver
 • En likestilt bedrift med god kjønnsbalanse
 • Kolleger med solid faglig kompetanse, som gjerne deler sin kunnskap
 • Dybdeinnsikt i spesifikke bransjer
 • Et svært godt sosialt miljø
 • Konkurransedyktige betingelser og bonusordning

Vi søker både ferske kandidater og advokater med noen års erfaring, gjerne innen overnevnte områder.

Søknad med CV, attester og kopi av vitnemål/karakterutskrift sendes til administrasjonsleder Vivian Lorentzen.

Mer informasjon på www.lundogco.no