Lund & Co søker flere advokater/fullmektiger

Arbeidsgiver:
Lund & co
Søknadsfrist:
2019-04-01
Lund & Co er et spesialistfirma med særlig fokus på utvalgte rettsområder, - energi, miljø og naturressursrett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, EU og EØS-rett og medierett. Firmaet har en omfattende prosedyrevirksomhet. I 2018 vant Lund & Co Advokatforeningens Talentpris for å ha skapt en likestilt arbeidsplass som klarer å beholde talentene.

Lund & Co er blant de mest kompetente og erfarne advokatmiljøene på sine rettsområder, innen rådgivning og prosedyre. Vi bistår bedrifter og privatpersoner og har en stor oppdragsmengde for offentlig sektor. En særlig spesialitet er analyser og målrettet rettspolitisk arbeid for ulike interesser. En stadig økende oppdragsmengde gjør at vi trenger flere dyktige medarbeidere.

Vi søker advokater/fullmektiger på følgende arbeidsområder:

 • Energi, miljø og naturressursrett 
 • Selskapsrett, transaksjoner og skatt, særlig innen energibransjen
 • Fast eiendoms rettsforhold, plan og bygningsrett, skjønn og ekspropriasjon
 • EU og EØS-rett, anskaffelser og konkurranserett
 • Arbeidsrett

Hva vi forventer:

 • Svært gode karakterer, gjerne med spesialisering innen ovennevnte fagfelt
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • At du liker å gå i retten
 • At du er en lojal lagspiller

Vi tilbyr:

 • Spennende, krevende og varierte arbeidsoppgaver
 • En likestilt bedrift med god kjønnsbalanse
 • Kolleger med solid faglig kompetanse, som gjerne deler sin kunnskap
 • Dybdeinnsikt i spesifikke bransjer
 • Et hyggelig sosialt miljø
 • Konkurransedyktige betingelser og bonusordning

Vi søker både ferske kandidater og advokater med noen års erfaring, gjerne innen overnevnte områder.

Søknad med CV, attester og kopi av vitnemål/karakterutskrift sendes inn på våre hjemmesider på CVideo, eller på e-post til administrasjonsleder Mariann Hernes Brynlund.

Mer informasjon på www.lundogco.no.