Lund & Co søker flere advokater/ fullmektiger

Arbeidsgiver:
Lund & co
Søknadsfrist:
Snarest

En stadig økende oppdragsmengde gjør at vi trenger flere dyktige medarbeidere. 

Vi søker primært advokater med erfaring innen våre spesialområder, men også ferske kandidater kan søke.

Vi søker advokater/fullmektiger på følgende arbeidsområder:

 • Arbeidsrett
 • Energi-, miljø- og naturressursrett 
 • Entreprise,
 • EU og EØS-rett, anskaffelser og konkurranserett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Plan og bygningsrett, skjønn og ekspropriasjon
 • Selskapsrett, transaksjoner og skatt, særlig innen energibransjen

Hva vi ønsker:

 • Svært gode karakterer, gjerne med spesialisering innen ovennevnte fagfelt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • At du liker å gå i retten
 • At du er en lojal lagspiller

Vi tilbyr:

 • Spennende, krevende og varierte arbeidsoppgaver
 • En likestilt bedrift med god kjønnsbalanse
 • Kolleger med solid faglig kompetanse, som gjerne deler sin kunnskap
 • Dybdeinnsikt i spesifikke bransjer
 • Et hyggelig sosialt miljø
 • Konkurransedyktige betingelser og bonusordning

Søknad med CV, attester og kopi av vitnemål/karakterutskrift sendes inn på våre hjemmesider på CVideo. Spørsmål kan rettes til Mariann Hernes Brynlund.

Mer informasjon om firmaet og våre medarbeidere finner du på www.lundogco.no.