Nemndsmedlemmer med juridisk og teknisk bakgrunn innenfor industrielle rettigheter

Arbeidsgiver:
Klagenemnda for industrielle rettigheter
Søknadsfrist:
2023-09-20

Vi søker to eksterne nemndsmedlemmer med juridisk eller teknisk bakgrunn, for primært å behandle klagesaker innen varemerke- og patentområdet. Det er viktig at du har et solid faglig fundament innenfor industrielle rettigheter. Videre verdsettes egenskaper som samarbeidsevner, god formuleringsevne og tidsmessig fleksibilitet. Vi holder muligheten åpen for å innstille flere nemndsmedlemmer dersom vi får særlig kvalifiserte søkere. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Som nemndsmedlem vil du bli oppnevnt fra sak til sak. Vervet er derfor forenlig med arbeid i full stilling i annen virksomhet. Møter avholdes enten via videokonferanse eller i Klagenemndas lokaler i Oslo sentrum.

Nærings- og fiskeridepartementet oppnevner nye nemndsmedlemmer for en periode på 3 år. Arbeidet honoreres etter faste, statlige satser.

For spørsmål, ta kontakt med Klagenemndas fungerende leder Sarah Wennberg Svendsen på telefon 93425514.

Kortfattet søknad og CV sendes på e-post til [email protected] innen 20. september 2023.