Nestleder i Klagenemda for industrielle rettigheter

Arbeidsgiver:
Klagenemnda for industrielle rettigheter
Søknadsfrist:
Snarest

Vi søker deg som ønsker å:

 • bidra i et faglig sterkt miljø innenfor immaterialretten
 • bistå leder i å oppnå de overordnede målene for Klagenemnda og Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser
 • bidra i planleggingen av utvikling og drift, og følge opp vedtatte planer
 • bidra til at avgjørelsene fra Klagenemnda holder et høyt faglig nivå, særlig gjennom å følge med på rettsutviklingen nasjonalt og internasjonalt
 • sørge for at klagebehandlingen oppleves effektiv for brukerne
 • bistå regjeringsadvokaten med tilrettelegging av saker dersom nemndas avgjørelse er brakt inn for domstolen
 • være fungerende leder ved behov

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Du må ha:

 • dommerkompetanse, som innebærer at du må ha avlagt juridisk embetseksamen eller mastergrad i juss, ha en alder på minst 25 år, inneha norsk statsborgerskap, ikke være fradømt stemmeretten, og være i stand til å dekke sine økonomiske forpliktelser, jf. domstolsloven §§ 53 til 54.
 • minimum 7 års relevant arbeidserfaring
 • inngående kjennskap til immaterialrettslig lovgivning og rettspraksis innen varemerke- og patentrett

Du bør ha:

 • gode faglige kvalifikasjoner, sterkt faglig engasjement, interesse for å oppdatere seg innen faget og bransjen
 • arbeidserfaring innen immaterialrett
 • arbeidserfaring fra saksbehandling i offentlig sektor
 • ledererfaring
 • erfaring med og kjennskap til forvaltningsrett og prosesslovgivning
 • erfaring med og interesse for foredragsvirksomhet

Stillingen krever ryddighet, effektivitet og evne til planlegging. Klagenemnda er liten, og stillingen krever derfor også fleksibilitet og gode samarbeidsevner. Nestleder i Klagenemnda må kunne håndtere komplekse oppgaver og fatte beslutninger i faglig og intellektuelt utfordrende saker. Vi søker derfor etter deg som er ansvarsfull og positiv, og som kan bidra til både det faglige og det sosiale miljøet i Klagenemnda. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • en spennende, selvstendig stilling med gode muligheter for faglig fordypning og utvikling
 • et hyggelig fagmiljø preget av samarbeid og tverrfaglige team
 • deltakelse på kurs, konferanser og seminar
 • fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
 • nyoppussede lokaler i Oslo sentrum
 • gode betingelser på boliglån, samt gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskase

Stillingen er fast og lønnes fra 700 000 – 1 000 000 kr, avhengig av dine kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse.

Praktisk informasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

 • Sarah Wennberg Svendsen via e-post eller telefon 93425514, eller
 • avdelingsdirektør Jartrud Steinsli via e-post eller telefon 48283553. 

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via lenken «Søk her» på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må legges ved.

I henhold til offentlighetslova § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.
Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om departementet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping. Dette innebærer å understøtte regjeringens politikk for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass, samt kutte klimagassutslippene.

Viktige ansvarsområder er også næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk. NFD forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper, og har mange underliggende etater og tilknyttede virksomheter.

Departementet har ca. 360 ansatte. Les mer på www.regjeringen.no/dep/nfd

Vi i NFD ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, og vil tilrettelegge for medarbeidere som eventuelt har særskilte behov for det. Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn.