Nord-Troms tingrett - konstitusjon som tingrettsdommer

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2019-05-26
Nord-Troms tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Balsfjord, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Tromsø. I tillegg er Svalbard i rettskretsen. Domstolen er fullfaglig og har sorenskriver, 9 dommere, 2 dommerfullmektiger, administrasjonssjef og 12 saksbehandlere. Vi holder til i trivelige og moderne lokaler i Tinghuset i Tromsø. 

Ved Nord-Troms tingrett er det ledig en konstitusjon som dommer i 6 måneder med tiltredelse oktober 2019. 

Den som får konstitusjonen kan påregne allsidig og interessant juridisk praksis. Vi legger vekt på å ha et godt juridisk fagmiljø og et trivelig arbeidsmiljø.

Embete som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1.117.000,-. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. For den som konstitueres vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Nærmere opplysninger om konstitusjonen fås ved henvendelse til Nord-Troms tingrett ved sorenskriver Unni Sandbukt, tlf: 7760 3414 / 911 05 553

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk til stale.abotsvik@domstol.no

Søknadsfrist 26.mai 2019