Ved Den europeiske menneskerettsdomstolen og Europarådet er det ledige stillinger for norske jurister.

Norske jurister til EMD og Europarådet

For å øke kunnskapen om Den europeiske menneskerettskonvensjonen bidrar Norge med sekondering av jurister til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg og til avdelingen i Europarådets sekretariat for gjennomføring av dommer (Department for the Execution of Judgments of the European Court of Human Rights). De norske juristene bidrar i domstolen med utredning og forberedelse til domstolens avgjørelser, og i sekretariatet med analyse og utredning, samt bistand til medlemslandene i den etterfølgende gjennomføringen av dommene.

Det er høstet erfaring med en første runde med jurister, og det er nå behov for å rekruttere på nytt. Det legges opp til en rullerende ordning, ved at det etableres en liste med kvalifiserte kandidater som vil kunne få tilbud ved behov.

Det skal i første omgang rekrutteres til én stilling i domstolen og én stilling i avdelingen i Europarådets sekretariat for gjennomføring av dommer. Stillingene vil ha inntil 17 måneders varighet, avhengig av tiltredelsesdato. Ønsket tiltredelsestid er så tidlig som mulig, men senest august/september 2019.  I tillegg vil det rekrutteres til ytterligere én stilling i domstolen. Den vil være av 18 måneders varighet, med tiltredelse april 2020.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter kandidater med master i rettsvitenskap eller tilsvarende, og som har noe erfaring. Erfaring fra domstolene, annen profesjonell aktørrolle, utredningsarbeid og arbeid med menneskerettigheter vil bli vektlagt. Arbeidet vil være faglig utfordrende og lærerikt, i et internasjonalt miljø.

Det kreves gode engelskkunnskaper, eventuelt fransk, skriftlig og muntlig.

Øvrig informasjon

Stillingene lønnes for tiden med ca. 3.400 euro per måned, med 15 prosent tillegg de første seks månedene. Lønnen er skattefri. 

Du søker elektronisk ved å benytte denne lenken under knappen «Søk her».

Søknadsfrist er 23. april 2019.

Vi ber om at søkere opplyser om de i tillegg til de to stillingene som nå er lyst ledig, også ønsker å inngå i en rullerende ordning for fremtidige rekrutteringer.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises til offentleglova § 25 andre ledd når det gjelder mulighet for å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingene gis av:

  • Bjarte Thorson (norsk sekondert EMD), e-post: [email protected]
  • Kelly Arnesen (tidligere sekondert EMD) [email protected], mobilnr. 47 98025751
  • David Myr (tidligere sekondert Execution department, Europarådet) [email protected] og mobilnr. +47 95210587.
  • DA v/seksjonssjef Robert Envik, Rettsavdelingen i Domstoladministrasjonen, tlf. +47 73567054 eller mobilnr. +4793025305.

Domstoladministrasjonen bistår Utenriksdepartementet i utvelgelsen av kandidatene på vegne av Europarådet.

Tilsettingsmyndighet er Europarådet, etter innstilling fra Utenriksdepartementet og Domstoladministrasjonen.

Arbeidsstedet er Strasbourg og med Europarådet som arbeidsgiver.