Ønsker du å bidra til en langsiktig utvikling av politiets beredskapsarbeid?

Rådgiver/seniorrådgiver

Arbeidsgiver:
Justis- og beredskapsdepartementet
Søknadsfrist:
2022-08-16

Det er ledig en fast stilling i seksjon for økonomi, beredskap og langtidsplanlegging i Politiavdelingen.

I denne stillingen gis du en unik mulighet til å jobbe med og påvirke den langsiktige utviklingen av politiet og politiets beredskaps- og responskapasitet. Noen sentrale oppgaver vil være å følge opp regjeringens ambisjoner på dette området gjennom utredningsarbeid og utarbeidelse av gode beslutningsgrunnlag for departementets ledelse og regjeringen. Avhengig av kompetanse vil det også være mulighet for å jobbe med juridiske spørsmål og tolkning av regelverk.

Det er viktig at du kan samarbeide godt internt og eksternt, blant annet ved utstrakt kontakt med Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste. Du må regne med noe reisevirksomhet. I tillegg vil det bli aktuelt for deg å inngå i avdelingens bakvaktsordning.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har

 • høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen rettsvitenskap
 • relevant erfaring og interesse for fagområdet
 • god faglig vurderingsevne og evne til å analysere komplekse problemstillinger
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

I tillegg ønsker vi at du har

 • relevant erfaring (eksempelvis innen beredskap og krisehåndtering, analyse og utredningsarbeid eller langsiktig utviklingsarbeid) eller erfaring fra offentlig sektor, gjerne fra departement og/eller etatsnivå
 • kunnskap om prosesser i offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser

Vi legger vekt på at du

 • har gode analytiske evner
 • er initiativrik og har gjennomføringsevne
 • er faglig engasjert og evner å jobbe selvstendig så vel som i team

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger, med medlemskap i Statens pensjonskasse
 • egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
 • hyggelig kantine

Les mer om å jobbe i JD her.

Lønn: 520 000 - 750 000

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Klarering: Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt avdelingsdirektør John Arne Gisnås, telefon 916 49 835.