En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Ønsker du å jobbe med avtaler i Luftforsvaret?

Luftforsvarsstaben skal blant annet gjennom god og effektiv avtaleoppfølging sørge for at Luftforsvarets tildelte midler brukes til å oppnå operativ evne, samt tilrettelegge for innovasjon og nytenkning.

Juriststillingen i Luftforsvarsstaben / A-8 Virksomhetsstyring på Rygge skal jobbe med oppgaver knyttet til avtaler, og vi søker deg som vil være med på laget. Du er klar for nye utfordringer og en interessant stilling knyttet til et bredt spekter av oppgaver, herunder følge opp avtaler som Luftforsvaret har med andre avdelinger i Forsvaret og med eksterne samarbeidspartnere. Du vil også bidra i viktige plan- og oppfølgingsprosesser, samt være en ressurs for avdelingen i juridiske spørsmål. 

For den rette kandidaten kan vi tilby meget interessante utfordringer i en fase der Luftforsvaret omstilles til et femtegenerasjons luftforsvar, et godt juridisk fagmiljø og gode treningsfasiliteter. 

Arbeidsoppgaver

 • Gi juridisk veiledning/rådgivning innen forsvarsinterne regelverk, kontraktsrett, offentlige anskaffelser og forvaltningsrett
 • Bistå ved spørsmål knyttet til virksomhetsstyringsprosesser og oppfølging av forsvarsinterne- og eksterne avtaler, samt avtaler innen leveranse, innkjøp og investering

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Arbeidserfaring som jurist i Forsvaret (vernepliktig akademiker)
 • Kjennskap til Luftforsvarets organisasjon

Personlige egenskaper

 • Du ser sammenhenger og har evne til helhetsoversikt
 • Du arbeider godt sammen med andre for å oppnå ønskede resultater, også på tvers av fagfelt
 • Du har evne til å sette deg inn i nye problemstillinger og finne løsninger
 • Du sikrer fremdrift i pågående saker gjennom å jobbe strukturert og effektivt

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og velferdsordninger med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter statens lønnsregulativ som rådgiver SKO 1434 ltr. 58 - 68 pt. kr 513 600 - 615 900, alternativt som seniorrådgiver SKO1364 ltr. 67 - 78 pt. kr 605 500 - 765 100, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Kontakt

 • Oblt Jan Bendheim, sjef Plan- og Oppfølgingseksjon, mob 990 92 856 eller 63 23 84 49, eller epost
 • HR-rådgiver Tom Antonsen, tlf 63 23 81 15 eller epost

Om arbeidsgiveren

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

Luftforsvarets ledelse støtter Sjef Luftforsvaret. De sikrer en helhetlig ledelse og styring av Luftforsvaret ved å planlegge, utvikle, produsere og bruke våre luftoperative kapasiteter.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret