ØSTBY AARSKOG Advokatfirma AS er i dag et framoverlent og moderne drevet advokatfirma med røtter i en av de eldst eksisterende advokatpraksisene i Hamar. Arbeidsmiljøet er uhøytidelig preget av engasjerte mennesker med arbeidsglede og godt humør. Vi inspirerer og lar oss inspirere. Kontorlokalene er i toppetasjen i Midtbyen Park med utsikt over Mjøsa. Virksomheten er forankret i høye faglige og etiske standarder, integritet og sterkt engasjement for den enkelte sak og klient. Sakstilfanget er bredt med hovedvekt på sivil juss der fast eiendom og kommersielle spørsmål står sentralt. Vår ambisjon er å være det naturlig foretrukne advokatfirmaet i vår region. Innen våre mest sentrale arbeidsfelt har vi oppdrag geografisk spredt over hele landet.

Advokater/ advokatfullmektiger

ØSTBY AARSKOG Advokatfirma AS er i sterk vekst med økende oppdragsmengde, og søker flere advokater og/eller advokatfullmektiger. Det er ønskelig med søkere som er faglig solide, som har god arbeidskapasitet og som har ambisjoner for videre faglig og kommersiell utvikling i vårt firma. Både jurister med arbeidserfaring og nyutdannede oppfordres til å søke. Erfarne advokater er også velkommen til å ta kontakt. Hvis det blir ansettelse av to stillinger, så ser vi for oss en kandidat med erfaring fra arbeidslivet og en mindre erfaren eller nyutdannet kandidat. Som advokat/advokatfullmektig hos ØSTBY AARSKOG Advokatfirma AS vil man dels bli tildelt saker som forventes å bli håndtert med betydelig selvstendighet og dels ta del i arbeidet på saker som i hovedsak håndteres av andre advokater. Det er et betydelig tilfang av tvistesaker for domstolene. Søkere til stilling som advokatfullmektig kan derfor påregne å få sine saker i løpet av en vanlig fullmektigperiode. For mer erfarne kandidater legges også opp til at man kan ta del i firmaets markedsarbeid.

Kontaktperson for spørsmål om stillingene er Mauritz Aarskog.

Lønn og arbeidsbetingelser etter nærmere avtale.

Kontakt:

Daglig leder Mauritz Aarskog, tlf 480 33 659