Personalenheten, Rådgiver/seniorrådgiver (jurist)

Arbeidsgiver:
Utenriksdepartementet
Søknadsfrist:
2020-05-27

Jobb med verden!

Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.

Om stillingen

Personalseksjonen er én av fire seksjoner i Avdeling for kompetanse og ressurser i Utenriksdepartementet. Seksjonen har tre enheter, herunder Personalenheten, som ledes av en underdirektør. Personalenheten har ansvar for departementets personalforvaltning og rådgir også utenriksstasjonene om lokalt ansattes arbeidsforhold.  

Til Personalenheten søker vi en engasjert, effektiv og faglig dyktig jurist med erfaring fra personalforvaltning og håndtering av arbeidsrettslige spørsmål. Du må trives med å arbeide både i team og selvstendig – i et tidvis høyt arbeidstempo og med meget varierte arbeidsoppgaver.

Ansvars- og arbeidsområder

 • Rådgivning innen enhetens kompetanseområde, særlig innen arbeidsrett og personalforvaltning 
 • Deltakelse og rådgivning i omstillingsprosesser 
 • Delta i regelverksutvikling 
 • Behandle varslingssaker og personalsaker 
 • Bistå med rådgivning og behandling av henvendelser fra utenriksstasjonene i spørsmål om arbeidsforhold for lokalt ansatte 
 • Behandle spørsmål innen forvaltningsrett, avtalerett m.m.
 • Delta i opplæringsvirksomhet, herunder holde kurs for ledere i departementet og ved utenriksstasjonene
 • Linjeleder kan endre stillingens innhold ved behov

Kvalifikasjoner

 • Må ha norsk juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Må ha god kompetanse innen kollektiv og individuell arbeidsrett
 • Må ha meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Må ha god rolleforståelse 
 • Må ha interesse for personalforvaltning 
 • Erfaring fra offentlig forvaltning vektlegges
 • Erfaring fra omstillingsprosesser er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt evne til konflikthåndtering
 • Integritet og evne til å arbeide selvstendig, analytisk og effektivt 
 • Fleksibel og inkluderende
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å tåle tidvis høyt arbeidspress

Vilkår/betingelser

Stillingen avlønnes som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1436/1364) med bruttolønn pr. år fra kr 513 600 – 813 400 (lønnstrinn 58-80) jf. Hovedtariffavtalene i staten.

Ansettelse i stilling forutsetter sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig (H) på tiltredelsestidspunktet. 

Søker må ha norsk statsborgerskap.

Kontaktinformasjon

 • Underdirektør Åsmund Eriksen, Personalenheten, asmund.eriksen@mfa.no, tlf. 23 95 04 52 / 412 16 717 
 • Seniorrådgiver Siren Namtvedt (spm. om rekrutteringsprosessen), Rekrutteringsenheten, siren.namtvedt@mfa.no, tlf. 23 95 02 06 /415 60 594