LO søker etter personvernombud

Arbeidsgiver:
LO
Søknadsfrist:
2020-06-05
LOs oppgave er å skape et trygt og rettferdig arbeidsliv og bidra til et samfunn der alle har like muligheter til utdanning, helse og andre velferdstjenester, et rettferdig samfunn hvor alle får muligheter til å bidra.
 
Personvernombudet skal være kontaktpunkt for LO og LO-forbundene og for ansatte i LO og i LO-forbundene som har spørsmål om behandling av personopplysninger etter personvernregelverket. Ombudets funksjon dekker hele LOs virksomhet og er uavhengig i forhold til den øvrige organisasjonen. Organisasjonsmessig er stillingen plassert i LOs juridiske avdeling og rapporterer til LOs politiske ledelse da personvernombudet har en uavhengig rolle.
 
LOs juridiske avdeling er landets største fagmiljø i arbeidsrett og består av 30 advokater og 18 advokatassistenter.

Arbeidsoppgaver

 • styrke LO og forbundenes kompetanse på personvern ved å bidra med kompetanseutvikling
 • rådgivningsfunksjon i personvernspørsmål overfor LOs forbund
 • risikoanalyser og kartlegging av behandlingsaktiviteter
 • videreutvikling av rutiner som danner grunnlag for internkontrollsystemet på personvernområdet
 • rådgivning ved vurderinger av personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføringen av disse ved oppstart av relevante prosjekter (eksempelvis ved innkjøp og bytte av datasystemer)
 • være kontaktpunkt for og samarbeide med tilsynsmyndighetene (datatilsynet)
 • rådgivning i avvikssaker og være mottaker av avviksrapporter
 • samarbeide med interne og eksterne rådgivere for å ivareta personvern i forskning
 • rådgivning samt deltagelse i internkontroll av behandling av personopplysninger i samarbeid med utøver av behandleransvaret i alle LOs avdelinger
 • holdningsskapende arbeid på personvernområdet
 • noe reisevirksomhet må påregnes
 • andre ansvarsområder kan tilkomme stillingen på et senere tidspunkt

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/ master rettsvitenskap
 • dybdekunnskap om personvern og personvernlovgivning og praksis på området
 • dokumentert oppdatert juridisk kompetanse på personvernlovgiving
 • overordnet forståelse av digitaliseringsprosesser og IT systemer 
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskelig kompetanse/erfaring 

 • erfaring med foredrags- og opplæringsvirksomhet
 • kjennskap til fagbevegelsen og offentlig forvaltning
 • god kunnskap om annen EU-lovgivning

Personlige egenskaper

 • selvstendig, analytisk og strukturert
 • høy gjennomføringsevne
 • god organisasjonsforståelse og rolleforståelse
 • god etisk vurderingsevne
 • kommunikasjon og formidlingsevner som harmonerer med rollen
 • løsningsorientert og gode samarbeidsevner
 • evne til helhetlig tilnærming på tvers av fagområder

Vi tilbyr

 • et hyggelig arbeidsmiljø og utfordrende arbeidsoppgaver
 • lønn avhengig av kompetanse etter LOK AAF/ HK, i lønnstrinn 58 - 69
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og velferdsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden

 Søknaden skal inneholde

 • søknad
 • CV
 • vitnemål,
 • attester 

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte:

 • Avdelingsnestleder Karen Sophie Steen, telefon 47602868, eller
 • personal- og utviklingssjef Ann Kristin Røste, telefon 95744756