Utdanningsdirektoratet bidrar til at alle elever og lærlinger får et godt læringsutbytte og et godt læringsmiljø, og at barnehager er en god arena for lek, omsorg, læring og danning. Hos oss får du jobbe med kolleger med bred faglig kompetanse. Vi jobber brukerrettet, samordnet og digitalt og er stolte av å jobbe med å utvikle barnehage- og skolesektoren. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og på Hamar. Les mer på udir.no

Vil du jobbe med personvern i en organisasjon med stort ansvarsområde og viktig samfunnsmandat?

Utdanningsdirektoratet søker etter seniorrådgiver i fast stilling som personvernombud.

Utdanningsdirektoratet har et overordnet ansvar for at utdanningspolitikken blir satt i verk i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, slik at barn, ungdom og voksne får et likeverdig tilbud av høy kvalitet. Hver eneste dag behandler vi store mengder personopplysninger med hjemmel i bl.a. opplæringsloven, friskoleloven og barnehageloven. Direktoratet er blant annet behandlingsansvarlig for eksamen i grunnskole og videregående skole, nasjonale prøver, elevundersøkelsen og en rekke rapporterings- og statistikksystemer.

Stillingen som personvernombud ligger under Avdeling for barnehageloven og embetsstyring, under Divisjon for regelverk og tilskudd, og er med på arbeidet med å bistå direktoratet med oppfølging av personvernreglementet. Du vil ha en uavhengig rolle og rapportere til direktoratets øverste leder. I stillingen vil du jobbe tett med IT-sikkerhetsansvarlig, alle avdelingene og bistå med rådgivning i prosjektarbeidet i direktoratet. Din hovedoppgave vil være å gi råd til virksomheten og dens ansatte om å bidra til at direktoratet etterlever de forpliktelsene som gjelder i henhold til personvernregelverket (GDPR). Du vil bli en del av et tverrfaglig miljø og jobbe i skjæringspunktet mellom juss, IKT, forvaltning, forskning og myndighetsutøvelse.

Det er tre tre kjennetegn på hvordan vi jobber i Utdanningsdirektoratet: digitalt, brukerrettet og samordnet. De ansatte i direktoratet motiveres av samfunnsoppdraget, og arbeidet med å utvikle barnehage- og skolesektoren. Våre medarbeidere er kompetente, engasjerte og stolte av å jobbe innen et viktig og betydningsfullt fagfelt. Som personvernombud vil du få mulighet til å jobbe i et godt arbeidsmiljø med spennende og utfordrende problemstillinger.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.  

Arbeidsoppgaver

 • Gi råd og styrke de ansattes og ledernes generelle kompetanse innen personvern
 • Veiledning og internopplæring om personvern
 • Kontrollere at direktoratet etterlever personvernregelverket
 • Kontrollere at de ansatte og virksomheten følger de interne retningslinjene for personvern
 • Sørge for vedlikehold av intern policy og retningslinjer innen personvern
 • Fungere som kontaktperson utad til de som direktoratet behandler personopplysninger om og samarbeide med tilsynsmyndigheten
 • Delta i øvrige oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå, gjerne innen juridiske fag
 • Dybdekunnskap om personvern og GDPR
 • Bred erfaring med personvernspørsmål
 • God innsikt i utfordringer knyttet til personvern og teknologi
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra offentlig sektor og forvaltningsforståelse er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Høy grad av integritet og god rolleforståelse
 • Selvstendighet og gjennomføringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å skape en helhetlig tilnærming på tvers av fagområder
 • Strukturert, løsningsorientert og pragmatisk

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), lønn etter avtale i henhold til statens regulativ
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med spennende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Moderne lokaler sentralt ved Oslo S


Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte

 • Dag Haavardsen i Personalhuset Search & Selection på telefon 970 78 748.