Planjuridisk enhet trenger ny avdelingsleder

Arbeidsgiver:
Bærum kommune
Søknadsfrist:
2019-11-14
Vårt mål er å skape et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, for i dag og all overskuelig fremtid. Vi skaper rammer som sikrer at de aller minste blir velfungerende småfolk og bygger arenaen der drømmer kan skapes i hvert spark på ballen og hvert svømmetak gjennom vannet. Vi gir de som har mistet håp en hverdag med mestring og mening og gir de eldste blant oss verdigheten de fortjener. Bli med og sett spor.

Planjuridisk enhet er et stabilt juridisk miljø med høy kompetanse i plan- og bygningsrett med en rekke utfordrende oppgaver i en kommune i vekst og utvikling. Plan- og bygningstjenesten har rundt 90 ansatte med ansvar for alt planarbeid - fra kommuneplanens arealdel til reguleringssaker og de enkelte byggesaker (ca. 1000 førstegangsvedtak per år). Planjuridisk enhet har fire ansatte og håndterer rundt 150 saker pr. år i tillegg til omfattende intern rådgivning om juridiske forhold knyttet til plan- og byggesaker.

Arbeidsoppgaver

  • Faglig og praktisk ansvar for avdelingens arbeidsoppgaver
  • Forberede saker til politisk behandling og til Fylkesmannen i forbindelse med klage på vedtak etter plan- og bygningsloven (byggesaksvedtak, reguleringsvedtak, vedtak om refusjon og saksbehandlingsgebyr), matrikkelloven og vegloven.
  • Behandle saker om ekspropriasjon, pålegg om retting av ulovlig utført bygging og krav om sakskostnader
  • Rådgivning internt, samt veiledning overfor parter og publikum
  • Deltakelse i planutvalgets møter, befaringer etc.

Kvalifikasjoner

Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Det er ønskelig med god kjennskap til offentlig forvaltning og til plan- og bygningsrett og forvaltningsrett. Det er videre ønskelig med noe ledererfaring.

Personlige egenskaper

Faglig dyktig, serviceinnstilt og engasjert jurist, som kan arbeide med alle typer saker innen enhetens ansvarsområde.

Vi tilbyr

  • Godt fagmiljø
  • Kompetanseutviklingsstipend
  • Offentlig tjenestepensjonsordning
  • Aktivt bedriftsidrettslag
  • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Kontakt

Avdelingsleder Sigurd Fahlstrøm, tlf 67 50 52 67

Annet

Vitnemål og attester tas med på intervju

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste jfr. Offentliglova §25