Politiadvokat

Felles enhet for påtale, Trøndelag politidistrikt

Arbeidsgiver:
Trøndelag politidistrikt
Søknadsfrist:
2023-09-27

Vi trenger flere dyktige jurister i påtalemyndigheten i Trøndelag politidistrikt, og i den forbindelse er det opprettet nye faste stillinger ved Felles enhet for påtale, og det er også ledig vikariat.  Har du lyst til å bidra til å redusere kriminalitet, sikre høy kvalitet i straffesaksbehandlingen og rettsikkerhet for våre innbyggere? Da kan dette være jobben for deg.

 De faste stilingene er plassert på seksjon for generell påtale i Trondheim, og det er ledig vikariat på seksjon for påtale Steinkjer med arbeidssted Steinkjer.     

Felles enhet for påtale er inndelt i fire seksjoner, og består av ca 67 påtalejurister og ca 23 medarbeidere på seksjon for straffesakstøtte. En seksjon for spesiell påtale, to seksjoner for generell påtale henholdsvis lokalisert på Steinkjer og i Trondheim, og en seksjon for straffesaksstøtte. Trøndelag politidistrikt behandler ca. 25 000 straffesaker i året med et stort spenn i sakstyper.   

Det er ikke krav om utvidet påtalekompetanse for å søke på stillingene. Også jurister uten påtaleerfaring oppfordres til å søke. Dersom søker ikke har utvidet påtalekompetanse, vil man måtte delta på obligatorisk opplæring i regi av politidistriktet, Politihøgskole og statsadvokat.

Som påtalejurist vil du samarbeide tett med etterforskere, operative og sivile som jobber med straffesaker. Påtalejuristen leder etterforskningen og avgjør hvilke bevis som politiet skal innhente og det forventes at man bidrar aktiv med å styre etterforskningen. Videre har man som påtalejurist et tett samarbeid med statsadvokatene, domstoler, forsvarere, bistandsadvokater og andre eksterne aktører. Aktorering i tingrett og lagmannsrett er en del av arbeidshverdagen.

Arbeidsoppgaver

 • Påtalefaglig etterforskningsledelse av straffesaker 
 • Jourvakt etter fastsatt tjenesteplan
 • Aktorering av straffesaker for tingrett og lagmannsrett
 • Mediehåndtering og behandling av forvaltningssaker som er tilknyttet saksfeltet
 • Utføre andre arbeidsoppgaver som skulle oppstå 

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller Master i Rettsvitenskap
 • Gode kunnskaper i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Gode kunnskaper i bruk av digitale arbeidsverktøy

Fordelskrav

 • Erfaring fra påtalearbeid eller annen relevant juridisk erfaring
 • Kjennskap til politiets organisasjon og arbeidsmetoder 

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

Personlige egenskaper

 • Selvstendighet
 • Effektiv og nøyaktig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som liker å være der det skjer
 • Tidlig ansvar for egne saker og en selvstendig rolle
 • Dyktige kollegaer som vil ditt beste, både innen påtale, politi og sivil
 • En jobb som er variert og hvor du vil få juridiske og strategiske utfordringer, sammen med praktiske oppgaver
 • Trening i arbeidstiden, og sentrale arbeidslokaler både i Trondheim sentrum og Steinkjer sentrum
 • Stillingen lønnes som Politiadvokat, sko 1245 fra kr. 632 000,- til kr. 800 000,- brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no / for mer info)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette

Kontaktinformasjon

 • Kristin Ansnes
  Politiinspektør, seksjonsleder Steinkjer
  Telefon: 73899090
 • Kornelia Lykke
  Politiinspektør, seksjonsleder Trondheim
  Telefon: 73899322/ 73899090
 • Eli Trondvold Aasland
  Politiinspektør, Leder felles enhet for påtale
  Telefon: 73899090