Politifullmektig / politiadvokat

FP - Seksjon påtale, Innlandet politidistrikt

Arbeidsgiver:
Innlandet politidistrikt
Søknadsfrist:
2021-12-05

Innlandet politidistrikt, ved Felles enhet for påtale, er det ledig inntil 3 faste stillinger, og 3 vikariat, som politifullmektig/politiadvokat. Stedsplassering for stillingene er ved avsnitt Midt Hamar, avsnitt Vest Gjøvik og eventuelt ved avsnitt Øst Elverum. Vi ber våre søkere oppgi ønsket sted.

Arbeidsoppgaver

 • Påtalefaglig etterforskningsledelse og behandle tildelte saker

 • Forberede og aktorere straffesaker

 • Annet påtalearbeid i henhold til straffeprosessloven

 • Tilrettelegge saker som skal forelegges overordnet påtalemyndighet

 • Delta i jourtjeneste

 • Bidra til at politidistriktet har oppdatert lokalt instruksverk, prosedyrer og tiltak innen fagområdet

 • Instruksjon innen eget fagfelt

Kvalifikasjoner

 • Nødvendig:

  • Cand.jur./master i rettsvitenskap

  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Ønskelig:

  • Kjennskap til politi- og lensmannsetaten og innsikt i politifaglige spørsmål

  • Erfaring fra påtalemyndigheten/strafferettspleiens område

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Beslutningsdyktig

 • Høyt etisk og faglig nivå

 • Strukturert, nøyaktig og kvalitetsbevisst 

 • Evne til å jobbe selvstendig

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingene lønnes som politifullmektig (SKO 0288) lønn fra kr. 560.000,- eller som politiadvokat (SKO 1245) lønn fra kr. 600.000,-. Lønnsplassering og stillingsbetegnelse etter kvalifikasjoner og erfaring 

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)

 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

 • Rolf Thoresen
  Politiinspektør / seksjonsleder
  Telefon: 99406902