Posten og Bring søker advokat/-fullmektig innen teknologi, digitalisering og personvern

Arbeidsgiver:
Posten Norge AS
Søknadsfrist:
2023-06-07

Posten Norge AS er et av Norges eldste selskaper og kan vise til en fantastisk omstillingsevne gjennom sin snart 400 år lange historie. Posten Norge er morselskapet i Posten-konsernet, et nordisk logistikk- og postkonsern, bestående av en lang rekke selskaper. Konsernet har to merkevarer, Posten og Bring, rettet mot henholdsvis privat- og bedriftsmarkedet.

Selskapet er kåret til et av Norges mest innovative de siste årene. Vi får også stor anerkjennelse for vårt arbeid med bærekraft. Hver eneste dag jobber vi med å realisere vår visjon som handler om å gjøre hverdagen enklere og verden mindre. 

Konsernets strategi slår fast at Posten og Bring skal være:

  • Kundens førstevalg
  • Ledende på teknologi og innovasjon, og
  • Best på bærekraftig verdiskapning

Disse ambisiøse målene stiller høye krav til våre medarbeidere, vår kompetanse og vår kultur. Vi søker deg som tar ansvar, vil mer og spiller på lag, i tråd med våre verdier.

Konsernadvokatene i Posten og Bring leverer juridiske tjenester til alle konsernselskapene innenfor hele det forretningsjuridiske spekteret og er sentrale rådgivere for konsernet. Vi yter ordinær juridisk bistand i tillegg til å gi ulike former for opplæring, forvalter konsernets styrende dokumenter (virksomhetsstyring) og ivaretar konsernets sentrale compliance-funksjoner.

Avdelingen består i dag av 13 personer og er inndelt i to faggrupper med hovedansvar for ulike rettsområder. Konsernadvokatene har hatt en økende oppdragsmengde som følge av konsernets vekst og satsning på innovasjon, digitalisering, utvikling av nye tjenester, samt økte volumer og endringstakten for øvrig. Til faggruppen med ansvar for blant annet teknologi, digitalisering og personvern søker vi en advokat/-fullmektig hvor kompetanse og erfaring innen disse rettsområdene er særlig relevant.

Nøkkelen for å lykkes i rollen som konsernadvokat hos oss ligger i å være serviceinnstilt, løsningsorientert, initiativrik og proaktiv, med stor arbeidskapasitet i en hektisk hverdag. Vår erfaring er at vi som konsernadvokater oppnår de beste resultatene for Posten gjennom god samhandling, effektiv påvirkning og tillitsfulle relasjoner. Rolleforståelse og evne til å sette seg inn i og forstå forretningens behov er derfor viktige egenskaper for å lykkes i vårt team. Du må ha høy integritet og inngi tillit som gjør deg egnet til å representere konsernets interesser i kommersielle og rettslige prosesser.

Konsernadvokatene har som team stort engasjement og vi deler på kunnskap og spiller hverandre gode. Vi tilbyr et godt sosialt miljø, faglige utfordringer og en høy grad av selvstendighet og fleksibilitet i arbeidshverdagen, med konkurransedyktige betingelser. Vi holder til i moderne og attraktive lokaler i Posthuset, midt i Oslo sentrum.

Vi behandler forespørsler og søknader fortrolig. Søknader vil bli vurdert forløpende. Vitnemål og andre relevante papirer legges ved søknaden. Vi foretar etter samtykke sjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Vennligst søk stillingen elektronisk via vedlagte link innen søknadsfristen 07.06.2023.

Ved spørsmål om stillingen kan advokat og faggruppeleder Didrik N. Rangnes kontaktes på tlf. 970 66 361.

Vi ser frem til å høre fra deg!