Konsernadvokatene i Posten og Bring søker tre advokater/advokatfullmektiger - nyopprettede stillinger

Arbeidsgiver:
Posten Norge
Søknadsfrist:
2021-09-19

Posten Norge er et av Norges eldste selskaper og kan vise til en fantastisk omstillingsevne gjennom sin snart 400 år lange historie. Posten Norge er morselskapet i Posten-konsernet, bestående av en lang rekke selskaper. Konsernet har to merkevarer, Posten og Bring, rettet mot henholdsvis privat- og bedriftsmarkedet.

Selskapet er kåret til et av Norges mest innovative de siste to årene, med henholdsvis første og andre plass i 2019 og 2020. Vi får også stor anerkjennelse for vårt arbeid med bærekraft. Hver eneste dag jobber vi med å realisere vår visjon som handler om å gjøre hverdagen enklere og verden mindre. 

Konsernets strategi slår fast at Posten og Bring skal være:

  • Kundens førstevalg
  • Ledende på teknologi og innovasjon
  • Best på bærekraftig utvikling

Disse ambisiøse målsettingene stiller høye krav til våre medarbeidere, vår kompetanse og vår kultur. Vi trenger de flinkeste menneskene, de som tar ansvar, vil mer og spiller på lag, i tråd med våre verdier.

Konsernadvokatene har hatt en økende oppdragsmengde som følge av konsernets satsning på innovasjon, digitalisering, utvikling av nye tjenester, samt økte volumer og endringstakten for øvrig. Det er grunnen til at vi nå søker tre nye medarbeidere.

Konsernadvokatene leverer juridiske tjenester til alle konsernselskapene innenfor hele det forretningsjuridiske spekteret og er sentrale rådgivere for konsernet, og arbeider tett på alle deler av virksomheten. I tillegg til løpende juridisk rådgivning gir vi ulike former for opplæring, forvalter konsernets styrende dokumenter (virksomhetsstyring) og arbeider med konsernets sentrale compliance-funksjoner innenfor blant annet antikorrupsjon, konkurranserett, personvern og varsling.

Avdelingen består i dag av tolv advokater og er inndelt i to faggrupper med hovedansvar for ulike rettsområder. Til faggruppen med ansvar for blant annet personvern/digitalisering/IT og compliance, søker vi to nye advokater/advokatfullmektiger hvor kompetanse og erfaring innen nevnte rettsområder er særlig relevant. Til faggruppen med ansvar for blant annet transportrett, arbeidsrett, innkjøp, fast eiendom og transaksjoner (M&A), søker vi en ny advokat/advokatfullmektig med variert forretningsjuridisk bakgrunn hvor kompetanse innen arbeidsrett, fast eiendom og transaksjoner er særlig relevant.  

Nøkkelen for å lykkes i rollen som konsernadvokat hos oss ligger i å være serviceinnstilt, løsningsorientert, initiativrik og proaktiv, med stor arbeidskapasitet i en hektisk hverdag. Det er viktig at du kan arbeide med flere ulike rettsområder og er åpen for å arbeide med nye oppgaver og fagfelt. Du må ha høy integritet og inngi tillit som gjør deg egnet til å representere konsernets interesser i kommersielle og rettslige prosesser.

Konsernadvokatene har som team stort engasjement og vi deler på kunnskap og spiller hverandre gode. Vi tilbyr et godt sosialt miljø, faglige utfordringer og en høy grad av selvstendighet og fleksibilitet i arbeidshverdagen, med konkurransedyktige betingelser. Vi holder til i moderne og attraktive lokaler i Posthuset, midt i Oslo sentrum.

Vi foretar etter samtykke sjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon.

Vi behandler forespørsler og søknader fortrolig. Ved spørsmål til stillingene kan følgende kontaktes;

  • Advokat Didrik N. Rangnes (de to førstnevnte stillingene), på tlf. 970 66 361
  • Advokat Pål Endal (sistnevnte stilling), på tlf. 975 18 401

Vennligst søk stillingen elektronisk via vedlagte link innen søknadsfristen 19.09.2021. Vi ser frem til å høre fra deg!