Praktikant

Arbeidsgiver:
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist:
2023-10-01

Vi er advokat for departementene i rettssaker og gir råd til forvaltningen i rettslige spørsmål. Arbeidet omfatter både offentligrettslige og privatrettslige spørsmål, slik som forvaltningsrett, erstatningsrett, skatterett, kontraktsrett, menneskerettigheter og EØS-rett. Vi har også saker for internasjonale domstoler.

Våre oppdrag gjelder ofte dagsaktuelle saker av stor samfunnsmessig betydning.

Regjeringsadvokaten har i dag 50 advokater og tilbyr et godt faglig og sosialt miljø.

Om stillingen 

  • Praktikantoppholdene er vanligvis på fire uker og lønnes i lønnstrinn 45.

  • Søknadsfristen for neste praktikantopptak er 1. oktober 2023.

Kvalifikasjonskrav 

Søkere bør ha fullført 3. studieår før de begynner som praktikant. Vi legger vekt på gode eksamensresultater og personlige egenskaper.

Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål kan rettes til advokat Sverre Runde ([email protected]) eller Thea Westhagen Edell ([email protected]).

Se også regjeringsadvokaten.no/karriere/praktikantopphold for mer informasjon.