Praktikantopphold i Lovavdelingen

Vi søker dyktige, selvstendige og samarbeidsvillige jurister som ønsker å jobbe med faglig utfordrende spørsmål

Arbeidsgiver:
Justis- og beredskapsdepartementet
Søknadsfrist:
Snarest

Lovavdelingen er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene og en del av det faglige sekretariatet for den politiske ledelsen i Justis- og beredskapsdepartementet. Avdelingen har ansvar for store deler av den sentrale lovgivningen. Den forbereder lovgivning på eget område og bistår andre departementer i deres lovgivningsarbeid. Våre medarbeidere representerer jevnlig Norge i ulike internasjonale fora, blant annet i forhandlinger om internasjonale avtaler. Avdelingen har et overordnet ansvar for den tekniske kvaliteten i lovverket. Lovavdelingen avgir uttalelser om gjeldende rett. Som medarbeider i Lovavdelingen arbeider du fra første stund med sentrale og prinsipielle rettsspørsmål i et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige jurister.

Om praktikantordningen

Vil du:

  • delta i rettsutviklingen?
  • jobbe i grenseland mellom juss og politikk?
  • jobbe med prinsipielle juridiske problemstillinger innenfor offentlig rett, privatrett, strafferett og prosess?
  • jobbe sammen med andre dyktige jurister?

Lovavdelingen engasjerer studenter for fire til seks ukers praktikantopphold. Vi tilbyr praktikantopphold hele året. Oppholdet kan kombineres med deltakelse i undervisning. Søkere bør ha avlagt eksamen på tredje studieår av masterstudiet i rettsvitenskap med svært gode resultater.

Slik søker du

Spørsmål om praktikantopphold sendes [email protected]. Innkomne søknader vurderes med jevne mellomrom, og du kan søke når som helst i løpet av året.

Du kan lese mer om avdelingen og praktikantordningen på www.lovavdelingen.no. Har du spørsmål, kan du sende epost til adressen ovenfor eller kontakte forværelset i Lovavdelingen på tlf. 22 24 53 63/62.