Høyesterett er landets øverste domstol og har som hovedoppgave å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett blir ledet av justitiarius. I tillegg har domstolen 19 dommerembeter og et embete som direktør. Juridisk utredningsenhet er den største enheten i Høyesteretts administrasjon og består av leder, to nestledere, 20 utredere og to protokollsekretærer.

Protokollsekretær i Høyesterett

I juridisk utredningsenhet er det ledig fast stilling som protokollsekretær.

Protokollsekretærene arbeider først og fremst for Høyesteretts dommere i forbindelse med Høyesteretts rettsforhandlinger. De er til stede under rettsforhandlingene samt under de lukkede rådslagningene og fører blant annet rettsboken. En viktig oppgave for protokollsekretærene er å forestå både verbalkorrektur og realkorrektur på Høyesteretts avgjørelser. Protokollsekretærene har også enkelte andre juridiske arbeidsoppgaver for retten og for Høyesteretts administrative ledelse. Arbeidet gir god innsikt i juridiske problemstillinger og i Høyesteretts virksomhet.

Stillingen som protokollsekretær krever god juridisk embetseksamen (cand. jur. eller master i rettsvitenskap). Det vil særlig bli lagt vekt på evnen til å være grundig og nøyaktig, evnen til å arbeide selvstendig og strukturert, samt på gode samarbeidsevner og god serviceinnstilling. Gode engelskkunnskaper er en fordel. Nyutdannede jurister kan også søke.

Stillingen som protokollsekretær lønnes fra kroner 460 000 til kroner 620 000 bruttolønn per år, alt etter kvalifikasjoner. Arbeidstiden følger normalarbeidstiden i staten.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile sammensetningen i befolkningen generelt – også når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova § 25 andre ledd.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til utredningsleder Birthe Aspehaug Buset og nestleder Knut A. Aastebøl på telefon 22 03 59 00.

Søknadsfristen er fredag 7. september 2018.

Søknaden sendes elektronisk via knappen «Søk her» på denne siden.