Justis- og beredskapsdepartementet jobber for rettssikkerhet og trygghet. Vårt ansvarsområde er stort, og våre saksfelt er gjenstand for mye oppmerksomhet. Vi er en spennende arbeidsplass med et krevende samfunnsoppdrag. Oppgavene vi skal løse er viktige for mange menneskers hverdag og for Norge som rettsstat. Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar rollene som faglig sekretariat for politisk ledelse, som etatstyrer og som forvaltningsorgan. For mer informasjon om departementet, se www.regjeringen.no

Rådgiver i Lovavdelingen

Lovavdelingen har ledig inntil 4 faste stillinger og inntil 3 vikariater som rådgiver.

Arbeidet i avdelingen går særlig ut på å forberede lovgivning og gi råd til forvaltningen med vurderinger av gjeldende rett. Oppgavene er utfordrende, og vi legger stor vekt på høy faglig kvalitet, selvstendighet, kunnskapsdeling og gode arbeidsforhold for den enkelte.

Vi søker

Dyktige, selvstendige og samarbeidsvillige jurister som ønsker å jobbe med faglig utfordrende spørsmål. Det er en fordel om du interesserer deg for arbeid i skjæringsfeltet mellom jus og politikk.

Du må ha fullført profesjonsstudiet eller masterstudiet i rettsvitenskap med klar overvekt av A eller tilsvarende karakter. Vi oppfordrer nyutdannede til å søke. Årets kandidater kan også søke.

Som ansatt i Justis- og beredskapsdepartementet, forventer vi at du skal kunne identifisere deg med og etterleve våre verdier som er åpenhet, integritet og arbeidsglede.

Vi tilbyr

  • Spennende og utfordrende oppgaver i et ungt og hyggelig miljø med dyktige kolleger
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med medlemskap i Statens pensjonskasse
  • Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
  • Hyggelig kantine

Les mer om å jobbe i JD her.

Lønn: 540 000 - 600 000

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Klarering: Søkere må kunne sikkerhetsklareres.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk her" på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel kjønn, funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

  • avdelingsdirektør Tone Ofstad, tlf. 99297396 og
  • avdelingsdirektør Torunn Salomonsen Holmberg, tlf. 46818132.

Om arbeidsgiveren

Lovavdelingen er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene og en del av det faglige sekretariatet for den politiske ledelsen.

Som medarbeider i Lovavdelingen arbeider du fra første stund med sentrale og prinsipielle rettsspørsmål, i et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige jurister. Avdelingen har ansvar for store deler av den sentrale lovgivningen. Vi forbereder lovgivning på eget område og bistår andre departementer i deres lovgivningsarbeid. Våre medarbeidere representerer jevnlig Norge i europeiske og internasjonale fora, som EU, Europarådet og ulike FN-fora, og deltar blant annet i forhandlinger om internasjonale avtaler. Avdelingen har et overordnet ansvar for den tekniske kvaliteten i lovverket og avgir uttalelser om gjeldende rett.

Les mer om avdelingen og møt våre medarbeidere: www.lovavdelingen.no/jobb