Rådgiver - jurist

Arbeidsgiver:
Statens sivilrettsforvaltning
Søknadsfrist:
2020-11-08

Statens sivilrettsforvaltning er en organisasjon i utvikling. Vi har nå ledig en fast stilling som rådgiver med arbeidssted Oslo. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Stillingen er for tiden plassert i Erstatningsavdelingen. Avdelingens arbeidsoppgaver er blant annet knyttet til erstatning etter strafforfølging og voldsoffererstatning. Vi utøver også sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget for Kommunikasjonskontroll, Erstatningsnemnda for voldsofre, Den rettsmedisinske kommisjon, Barnesakkyndig kommisjon, Konkursrådet og Barnevernets tvisteløsningsnemnd. Arbeidsoppgaver innenfor virksomhetens øvrige fagområder og avdelinger kan også være aktuelt.

Arbeidsoppgaver

 • behandle enkeltsaker og generelle oppgaver som høringsuttalelser og utredninger/analysearbeid
 • faglig rettledning internt og eksternt samt representere virksomheten utad
 • bidra til å videreutvikle fagfeltene i avdelingen

Kvalifikasjonskrav

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • erfaring med arbeid innenfor strafferetten
 • godt juridisk skjønn og selvstendig vurderingsevne
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra domstol, politi/påtalemyndighet, departement eller direktorat
 • erfaring fra straffeprosessen

Personlige egenskaper

Oppgaveløsningen i SRF krever høy faglig standard, og forutsetter et godt samarbeid. Følgende personlige egenskaper vil bli tillagt vekt:

 • fleksibel og gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide løsningsorientert, strukturert, nøyaktig og effektivt
 • evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr deg

 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet i utvikling
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • godt juridisk fagmiljø
 • et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø sentralt i Oslo
 • fleksitid og trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner: rådgiver (stillingskode 1434) i lønnsspennet kr. 510 000 - kr 560 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Staten legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Statens sivilrettsforvaltning deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Ved ansettelse gjelder 6 måneders prøvetid.

Har du spørsmål?

For spørsmål angående stillingen, ta kontakt med

 • Seksjonssjef Hege Solem Markussen Mangset på telefon 22 99 13 91 eller
 • Avdelingsdirektør Kristina Kjeverud på telefon 22 99 13 47.